شماره حسابهای بانکی حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی (مدظله العالی)

 

بانک ملی (سیبا) : 0102831923007

 

بانک ملت (جام) : 1138074150

 

بانک صادرات (سپهر) : 0102435973009

 

بانک تجارت (فراگیر) : 1531073122

 

بانک مسکن (جاری متمرکز) : 13006354503

 

بانک کشاورزی (مهر) : 604368128

 

بانک سپه : 177762

 

بانک سپه : 1038800157003

 

شماره عابر بانک ملی: 6037991823453570

 

شماره عابر بانک ملت: 6104337977182730

 

شماره عابر بانک تجارت: 6273532090184337

 

شماره عابر بانک سپه: 5892101116230943

 

شماره عابر بانک سینا: 6393461016303192