بسمه تعالی

قال رسول الله صلی الله عیه و آله « من اکرم عالما فقد اکرمنی و من اکرمنی فقد اکرم الله»

خبر درگذشت عالم وارسته حضرت آیت الله آقای حاج شیخ مرتضی تهرانی موجب تأثر و تألم اینجانب گردید.

 آن عالم بزرگوار که سالها در دروس آیات عظام بروجردی، خمینی و علامه طباطبایی تلمذ کردند و مسیر تهذیب نفس و سلوک الهی را پیمودند، با سخنان دلنشین و مواعظ حکیمانه خود نفوس جویای حقیقت را به سمت تقرب الی الله راهنمایی میکردند.

اینجانب این ضایعه مولمه را در درجه اول به محضر امام زمان علیه السلام سپس به مقام معظم رهبری، حوزه های علمیه و بازماندگان، تسلیت گفته و علو درجات را برای آن مرحوم مسئلت مینمایم.