حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی:
دولت بازار را به بخش خصوصی واگذار کند

مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی: دولت بازار را به بخش خصوصی واگذار کند، شأن دولت نظارت کردن است، شأن دولت بازاری بودن نیست. اگر دولت منصب نظارتی را حفظ کند، نظم درست می شود.

حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی پیش از ظهر امروز در دیدار سرهنگ عباس روحی، مسئول بسیج اصناف استان قم، گفتند: هدف از بعثت انبیای الهی برای راهنمایی بشر بوده است، تا آنها گمراه نشوند و غذای حلال نصیبشان شود.

این مرجع بزرگوار تقلید در ادامه افزودند: اگر کسی به دنبال روزی حلال نباشد و از غذای حرام استفاده کند تا مدتی بدنش آلوده می شود، در این مسئله فرقی نمی کند، کسی فلان غذا حلال را حرام کند یا مال حرام به دست بیاورد.

معظم له بیان داشتند: انبیاء الهی آمدند تا راه واحدی را برای مردم برگزینند، ولی بعضی انسانها گرفتار نظریه وراه های متعدد شدند و گمراه شدند.

ایشان اظهار داشتند: آن قدر موضوع هدایت مهم است  که خدا بعد از بعثت انبیاء بر آن تأکید می کند در همین رابطه اصناف هم لازم است در کسب و کارشان نیاز به هادی داشته باشند، تا آن هادی راهنمایی کند و هر چیزی را بدست نیاورند و هر چیزی را معامله نکنند.

حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی بابیان اینکه اصناف کارشان واسطه گری بین ملت و مردم است، گفتند: دولت بازار را به بخش خصوصی واگذار کند، شأن دولت نظارت کردن است، شأن دولت بازاری بودن نیست. اگر دولت منصب نظارتی را حفظ کند، نظم درست می شود.

معظم له بیان داشتند: اصناف نماینده مردم می باشند، نماینده دولت نیستند. باید از ملت حمایت کنند و طوری عمل کنند که مردم ضرر نکنند.

ایشان اظهار داشتند: اگر به این مسائل درست عمل شود، همه چیز درست می شود. بازاری ها از دولت بخواهند اختیارات بازار را به آنان واگذار کنند.
97.10.16
@alavigorgani