پیام تسلیت حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی بمناسبت رحلت فقیه عالیقدر حضرت آیت الله  عبدالکریم حقیقت ارسنجانی رحمت الله علیه. ۹۷.۱۰.۲۳
https://eitaa.com/alavigorgani

http://sapp.ir/alavigorgani