حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی مد ظله : رفتار آمریکا در اعلام سپاه پاسداران به عنوان گروه تروریستی صدق گفتار امام را آشکار نمود که آمریکا شیطان بزرگ است.

معظم له در ابتدای درس خارج فقه خود با تقبیح عمل آمریکا در اعلام سپاه به عنوان گروه تروریستی فرمودند:
آمریکا هیچ وقت به حقوق خودش راضی نیست و همیشه به حقوق مردم کشورهای دیگر تجاوز می کند.

ایشان در ادامه افزودند: این عمل امریکا نشان از بی مروتی و خباثت آمریکا دارد و صدق گفتار امام را آشکار نمود که آمریکا شیطان بزرگ است. ۹۸.۰۱.۲۱

https://eitaa.com/alavigorgani

http://sapp.ir/alavigorgani