«حاسِبُوا اَنْفُسَكُمْ قَبْلَ اَنْ تُحاسِبُوكُم» وسائل الشيعه، ج16، صفحه 99  فرمود: قبل از آن كه مرگتان فرا برسد به حساب خود رسيدگي كنيد. اگر حق الله يا حق الناس گردن شماست آن را ادا كنيد. در قرآن آمده: «وَ لا تَخُونُوالله» سوره انفال آيه 27  به خدا خيانت نكنيد. البته بندگان شايسته اي هم هستند كه خدا را همه جا ناظر و شاهد خود مي‌دانند. يكي از بازاريان مي‌گفت: چند سال پيش مقداري پول قرض گرفتم حال كه مي‌خواهم آن را پرداخت كنم اگر به همان ميزان بدهم بي انصافي است زيرا ارزش پول پايين آمده پس براي صاحبش چند برابر پول خودش را كنار گذاشته ام. در تاريخ آمده است شخصي براي يك نفر كار مي‌كرد و هنگام غروب سر مزد اختلافشان شد. كارگر مزد را نگرفت و رفت بعد از چند سال كه وضع ماليش بد شد آمد نزد صاحب كار كه مزد خود را بگيرد صاحب كار قبول كرد و گفت: اين گله گوسفند مال توست. كارگر فكر كرد او را مسخره مي‌كند. صاحب كار گفت: اين گوسفندان حق توست كارگر گفت به چه مناسبت؟ صاحب كار گفت: بعد از اختلاف، جريان را نزد عالمي بازگو كردم، گفت: مزد او پيش تو امانت است از او درخواست كردم اجازه دهد با پول تو كار كنم تا بيشتر شود، من هم گوسفند خريدم و بحمدالله زياد شدند و اين‌ها هم سهم توست. واقعاً اگر پرده‌ي عمل ما را كنار بزنند معلوم مي‌شود و اين طور هم خواهد شد. «يَوْمَ تُبْلَي السَّرائِرِ» سوره طارق آيه 9  روزي خواهد آمد كه پنهاني‌ها آشكار مي‌شود. ما به خودمان رسيدگي كنيم نكند ديگران را موعظه كنيم اما دل خودمان سياه تر باشد.