حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی مد ظله در دیدار رییس جمعیت هلال احمر و هیئت همراه با اشاره به آیه ای از قرآن کریم و خیر مقدم به میهمانان فرمودند: یکی از سازمانهایی که بیش از سایرین با توده مردم سرو کار دارد و از میان مردم برخواسته است جمعیت هلال احمر است و این سازمان ارتباط عاطفی با مردم دارد .