کتاب شریف لئالی الصول جلد 4و5و6 از زیر چاپ خارج شد این کتاب شریف مباحث درس خارج اصول معظم له در بحث قطع و ظن است که به تألیف رسیده است .ضمنا جلد 1و2و3 این کتاب شریف در سالهای گذشته به طبع رسیده بود .عزیزانی کهت مایل به تهیه این کتاب دارند میتوانند به انتشارات مجلسی واقع در قم خیابان ارم پاساژ قدس طبقه زیر همکف مراجعه کنند .

قیمت دوره 6 جلدی آن 40000 تومان می باشد