حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی:
برنامه کمیته امداد بر ایجاد اشتغال برای مددجویان متمرکز شود.