حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی:
جلوی تکرار حواشی نظیر مراسم برج میلاد گرفته شود/ برخی اشتباهات با عذرخواهی پاک نمی‌شود.