بسمه تعالی
بدین وسیله از تمامی مسئولین کشوری، استانی و شهری، گروهها و اصناف محترم  و اقشار گوناگون دوستان و آشنایان بویژه مراجع عظام تقلید و بیوتات مراجع معظم  که درمراسم تشییع و تدفین و مجلس ترحیم مرحوم مغفور حجۀ الاشلام و المسلمین آقای سید محمد حسین علوی گرگانی، برادر ارجمند مرجع عالیقدر تشیع حضرت آیت الله لعظمی علوی گرگانی مدظله العالی تشریک مساعی نموده و با حضور خود موجب شادی روح آن فقید سعید را فراهم آورده و باعث تسلی خاطر بازماندگان شدند تشکر و قدردانی میگردد.