چت کردن و انجام صحبتهای دوستانه و یا عاشقانه که معمولا بین دو رفیق و دوست صمیمی انجام میگیرد برای دختر و پسر نامحرم زمینه ساز گناه است و جایز نمی باشد خواه آن فرد متأهل باشد و یا نباشد اما صحبتهای ضروری و متداول در مورد مسائل کاری و اجتماعی و بدون قصد شهوت و یا نگاه حرام و یا ارتباط دوستانه اشکال ندارد گر چه احتیاط در این زمینه نیز بسیار پسندیده است و به مقدار ضرورت اکتفا شود و فرقی بین گروههای مذهبی و غیر ان نمیکند و ملاک همان است که بیان شد و گذاشتن عکس بی حجاب در پروفایل و یا فیس بوک در صورتی که نامحرم هم نگاه میکند و در معرض دید عموم است جایز نمیباشد و در هر حال ترک آن بهتر است و الا گناه ندارد گر چه احتیاط راه نجات است و اما گذاشتن عکس با حجاب کامل اشکال ندارد گر چه ترک آن بهتر است.