ارزهای دیجیتال زمانی دارای ارزش خواهد بود که اعتباربین المللی و یا مملکتی داشته باشد و در نزد حکومتها و دولتهای بین المللی و یا دولت خاص اعتبار و پشتوانه داشته باشد لذا اگر دولت جمهوری اسلامی برای این ارزها اعتبار قائل شود و موجب اخلال اقتصادی هم نباشد معامله با ان و خرید و فروش با آن اشکال ندارد و اما اگر احتمال عقلایی ضرر و زیان در آن باشد و یا موجب ضرر به اقتصاد مملکت باشد و یا دارای پشتوانه بین المللی نباشد خرید و فروش با آن دارای اشکال شرعی است.