چون ما تابع قانون کپی رایت نیستیم لذا دانلود کردن این مقالات اگر موجب وهن شیعه و اسلام و یا تقابل بین المللی با اسلام و مملکت نشود شرعا حرام نیست.