شما در روز قیامت جزو فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها محشور خواهید شد اما از لحاظ شرعی سید به کسی اطلاق می شود که از ناحیه پدر به حضرت زهرا سلام الله علیها متصل باشد لذا احکام سید بر شما مترتب نیست و نمیتوانید به عنوان سید جشن سیادت بگیرید وسهم سادات مصرف نمایید.