پخش مستقیم دروس بسم الله الرحمان الرحیم rss بروزرسانی :
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی

وضو

 • مسائل وضو

  طريقه وضو

   س1 - اگر دستها را زير شير آب گرفته، يا در آب فرو ببريم و بقصد وضو بيرون بياوريم آيا بدون دست كشيدن، وضو صحيح است؟

  • ج1 - رسانيدن آب به عضو ملاك است و اين عمل كفايت مى‏كند.

   س2 - اگر در وضو گرفتن سهوا دستها از پائين به بالا شسته شود چه حكمى دارد مثلاً از نوك انگشتان به طرف آرنج شسته است؟

  • ج2 - اگر سهواانجام گيرد بشرط آن كه آب را دوباره از طرف آرنج به سر دست برساند، وضو صحيح است.

  وضوى قطع عضو

   س1 - كسى كه دست چپ او از بالاى آرنج قطع است آيا مسح پاى چپ از او ساقط است؟

  • ج1 - بايد با دست راست هر دو پا را مسح نمايد.

   س2 - دست راست اينجانب فقط داراى يك انگشت است آيا براى مسح سر و پاها فقط با همان انگشت مسح كنم؟

  • ج2 - با كف دست يا با يك انگشت بصورت عرضى مسح نمايد.

   س3 - كسانى كه دو دست آنها در جنگ قطع شده چگونه بايد وضو بگيرند؟

  • ج3 - اگر قسمت پائين تر از آرنج قطع شده باشد بايد همان مقدار كه مانده است بايد شسته شود و با همان مقدار باقى مانده مسح كند و اگر تا آرنج قطع شده باشد بايد در وضو گرفتن نائب بگيرد كه مسح سر و پا را نائب انجام دهد.

  مسح

   س1 - آيا انگشت اضافى دست يا پا لازم است شسته شود؟ در صورت لزوم آيا مى‏شود فقط با همان انگشت مسح كرد و در پا در صورت كفايت مسح روى يك انگشت آيا همان انگشت اضافى براى مسح كافى است يا نه؟

  • ج1 - انگشتى كه اضافى است چون در بين حدود شستن در وضو و غسل قرار گرفته بايد شسته شود و در مسح اگر معلوم باشد كداميك زايد و كداميك اصلى‏است مسح با اصلى كفايت مى‏كند و اگر معلوم نيست بايد با هر دو مسح بكشد و در پا احتياطابايد مسح روى اکثر انگشتها باشد و به يكى از آنها خصوصاانگشت زايد كفايت نمى‏كند.

   س2 - كشيدن مسح سر از پائين به بالا چه صورت دارد؟

  • ج2 - به نظر ما به احتياط واجب بايد از بالا به پائين سر مسح شود.

   س3 - شخصى به قصد وضو دستها و صورت را مى‏شويد، قبل از مسح كشيدن كف دست چپ را از آرنج دست راست بطرف انگشتان مى‏كشد و بعد مسح مى‏كند آيا اين وضو صحيح است يا اشكال دارد؟

  • ج3 - اشكال دارد زيرا مسح پاى چپ بايد به آب كف دست چپ باشد و با آب دست راست مخلوط نشود.

   س4 - شخصى صورت و دستها را شسته و 20 قدم راه مى‏رود آنگاه مسح مى‏كشد وضوى او چه صورت دارد؟

  • ج4 - در صورتى كه فاصله بين شستن اعضاء زياد نباشد بطورى كه دستها براى مسح خشك شود وضو صحيح است.

   س5 - اگر روى اعضاء مسح كمى ترى باشد آيا مسح كشيدن صحيح است يا خير؟

  • ج5 - اگر ترى دست بر پا غالب شود اين مقدار رطوبت اشكال ندارد.

   س6 - آيا مى‏توان روى سر و پاها را دوبار مسح كرد؟

  • ج6 - به قصد ورود محلّ اشكال است مگر شكّ در وقوع مسح داشته باشد.

   س7 - اگر كسى قبل از مسح سر شير آب را كه مقدارى آب روى آن مى‏باشد، ببندد و بعد مسح كند و رطوبت روى شير هم زياد باشد وضويش چه صورت دارد؟

  • ج7 – برای مسح پا باید از قسمتی از دست استفاده کند که با خیسی صورت برخورد نکرده باشد و الا احتیاطا باید دوباره وضو را بگیرد

   س8 - اگر هنگام مسح كشيدن سر، رطوبت دست با صورت تماس پيدا كند چه صورت دارد؟

  • ج8 – احتياطا دوباره وضو بگيرد.

   س9 - اگر كسى به علّت مشكل مفاصل كمر به هيچ طريقى نمى‏تواند مسح پاها را انجام دهد البته با سختى و درد تمام مى‏تواند بنشيند و با دست چپ پاى راست و بالعكس را مسح بكشد البته ممكن است موالات بهم بخورد تكليف چيست؟

  • ج9 - اگر براى او مشقّت فراوان دارد بايد نايب بگيرد تا مسح كند و احتياطا بعد از وضو تيمّم هم بنمايد.

   س10 - شخصى بعد از گرفتن وضو شكّ مى‏كند كه مسح پا كرده است يا خير تكليف چيست؟

  • ج10 - اگر مسح پاى راست را شكّ كند وضو صحيح است و اگر شكّ در انجام مسح پاى چپ نمايد، اگر مدّت زيادى از وضو گرفتن گذشته و شكّ كرده و يا آنكه وارد نماز شده، گرچه زمان زيادى هم نگذشته باشد، وضو صحيح است.

   س11 - حدّ راه رفتن در وضو و مسح كشيدن چه اندازه مى‏باشد و چقدر تأخير انداختن اشكال ندارد؟

  • ج11 - بايد به اندازه‏اى باشد كه عضو قبلى خشك نشود و موالات هم بهم نخورد.

   س12 - در هنگام كشيدن مسح سر، آيا برخورد دست با خيسى موهاى جلوى سر كه معمولادر اثر شستن صورت خيس مى‏شود اشكال دارد؟

  • ج12 - اگر دست بوسيله ترى صورت خيس شود بايد براى مسح پا از قسمتى از دست كه ترى صورت به آن نرسيده مسح نمود.

   س13 - به فرمايش فقهاء مسح سر بر بالاى موهائى كه هنگام شانه زدن به صورت مى‏افتد جايز نيست لطفاحدود دقيق آن را بيان فرمائيد كه آيا منظور، رسيدن مو به اوّل پيشانى و يا به ابروها و يا به وجنات و گونه‏ها ملاك است؟

  • ج13 - بايد قسمت جلو سر مسح گردد و اگر موها به صورتى بلند است كه اگر روى آن مسح شود نگويند جلو سر مسح شده، مسح باطل است ولى اگر يك مقدار كمى كه شانه زده شود به روى پيشانى ريخته مى‏شود و عرفاموى جلو سر است اين مسح اشكال ندارد.

   س14 - كسى كه بعد از اتمام شستن دست چپ در وضو و قبل از اينكه مسح كند دست چپ او به دست راست تماس حاصل كند يا دست راست به دست چپ، آيا مى‏تواند با آن دست مسح كند؟

  • ج14 - اگر آب سر دست غلبه كند به آب دست ديگر مسح اشكال ندارد ولى اگر آب دست بر آب سر دست ديگر غلبه كند، مسح اشكال دارد و به احتياط واجب نبايد آب دست به دست ديگر برسد.

  وضو گرفتن قبل از وقت

   س1 - شخصى كه وضو گرفته و يا غسل جنابت و يا حيض نموده سپس نماز خوانده بعد از نماز متوجّه شده كه نمازش در غير از وقت شرعى بوده حال بفرمائيد براى اعاده نمودن نماز، وضو يا غسل مجدّد لازم است يا با همان وضو و غسل مى‏توان نماز خواند؟

  • ج1 - در صورتى كه وضو يا غسل را براى داشتن طهارت گرفته كه بتواند عمل مشروط به طهارت را انجام دهد، اعاده لازم نيست ولى اگر مقيّد به همان نماز خاص كرده و يك ركعت آن هم در وقت درك نكرده، بايد نماز را اعاده و غسل يا وضو را دوباره انجام دهد.

   س2 - گرفتن وضو 2 الى 3 ساعت قبل از نماز براى خصوص نماز چگونه است؟

  • ج2 - وضو صحيح است.

  كمك كردن به ديگرى در وضو

   س1 - اگر كسى آب به دست ديگرى مى‏ريزد تا او وضو بگيرد، آيا اين وضو صحيح است؟

  • ج1 - در صورتى كه عرفاصدق كمك و يارى در وضو نمايد، اشكال دارد و الاّ مانعى ندارد.

  وضو گرفتن در مقابل نامحرم

   س1 - در صحنهاى حضرت معصومه (س) بعضى خانمها در كنار حوض در حضور نامحرم وضو مى‏گيرند آيا وضوى آنها صحيح است؟

  • ج1 - وضو گرفتن در محلى كه نامحرم زن را مى‏بيند، جايز نيست و وضو باطل است.

   س2 - اگر مرد در جائى كه زن نامحرم او را مى‏بيند وضو بگيرد، چه صورت دارد؟

  • ج2 - اشكال ندارد.

   س3 - اگر وضو گرفتن زن منحصر به حضور نامحرم باشد تكليف چيست؟

  • ج3 - بايد تيمّم نمايد.

  شرايط وضو

   س1 - شخصى وارد يكى از مساجد شده وضو گرفته وقتى وضوى او تمام شد خادم درب مسجد را بست در اين صورت آيا مى‏شود با اين وضو برود به جاى ديگر نماز بخواند در صورتى كه آب و وضوخانه هم براى مسجد و نمازگزاران همان مسجد وقف گرديده است؟

  • ج1 - در فرض سئوال خواندن نماز با آن وضو اشكالى ندارد و در حال اختيار نمى‏توان چنين كارى كرد.

   س2 - در صورت عدم صحّت در سئوال فوق، آيا بدون ابطال اين وضو، وضوى ديگرى گرفته شود صحيح است يا نه؟

  • ج2 - اگر فرض، عدم صحّت وضو شود، احتياجى به ابطال نيست زيرا بخودى خود باطل است و بايد وضوى ديگرى بگيرد گرچه در مسئله قبل متعرض شديم كه وضو صحيح است.

   س3 - پس از شستن صورت و دستها و كشيدن مسح سر آيا مى‏شود چند قدم راه رفت و بعد مسح پاها را كشيد؟

  • ج3 - اگر موالات عرفى به هم نخورد اشكالى ندارد.

   س4 - آيا مى‏توان در مسجدى وضو گرفت و با آن وضو در مسجد ديگر نماز خواند؟

  • ج4 - اگر آب مسجد وقف در خصوص نماز خواندن در آن مسجد نباشد اشكالى ندارد.

   س5 - حضرتعالى در رساله احكام در باب طهارت مسئله 227 فرموده‏ايد وضو گرفتن در نهرهاى بزرگ يا كوچك اگر چه انسان نداند كه صاحب آنها راضى است، اشكال ندارد حال آيا اين حكم درباره وضو است يا شامل غسل هم مى‏شود، مثلاً رودخانه‏اى حدود 500 نفر سهم دارند، شخصى هم نياز به آب دارد و در آن رودخانه غسل مى‏كند هيچگونه علمى ندارد درباره رضايت وعدم رضايت تكليفش چيست؟

  • ج5 - اگر بگونه‏اى باشد كه غسل كردن در مثل آن مكانها موجب عدم رضايت صاحبش نباشد مثل گل‏آلود شدن آب و امثال آن در اين صورت غسل هم حكم وضو را دارد و الاّ محلّ اشكال است.

   س6 - شخصى كنتور آب را دست كارى كرده شماره كنتور كمتر از ميزان مصرف شده را نشان مى‏دهد، با توجّه به اين كه علم داشته كه اين كار حرام است در اين صورت وضو و غسل او چه حكمى دارد؟ و آيا جلب رضايت مسئولين لازم است؟

  • ج6 - بطلان وضو و غسل در فرض مذكور مشكل است ولى بايد احتياط نمود و با چنين وضو و غسلى نماز خوانده نشود و اگر قائل به فساد شويم رضايت مسئول نسبت به صحت عمل انجام شده فايده‏اى ندارد بلكه نسبت به آينده فايده دارد، اگر در حدود اختيارات او باشد.

   س7 - اگر خون مردگى زير پوست جمع شود چگونه بايد وضو گرفت؟

  • ج7 - لازم نيست خون را از زير پوست خارج كند، مگر آنكه پوست سوراخ شده باشد كه خون زير پوست موجب گردد، اطراف آن نجس شود كه در اين صورت بايد خون را خارج كنند و اگر امكان نداشته باشد وضوى جبيره بگيرد.

   س8 - اگر كسى وضو گرفته و بعد متوجّه شد كه در يكى از اعضاء وضو پولك ماهى چسبيده، آيا مانع از رسيدن آب است يا نه؟

  • ج8 - ظاهرامانع از رسيدن آب به عضو است و بايد دوباره وضو بگيرد.

   س9 - منطقه ما جويبار است از اين جويهايى كه بين مردم مشترك مى‏باشد بعضى از شركاء به سنّ تكليف نرسيده‏اند آيا وضو گرفتن از اين آب كه مشترك است چه حكمى دارد؟

  • ج9 - چون عرف معمولااينگونه موارد را تصرّفات نمى‏گويند كه موجب اضرار به صغير شود، اشكال ندارد و اگر هم تصرّف صدق كند چون بناء مردم در اينگونه تصرّفات است اشكال ندارد.

   س10 - آيا در وضو، شستن هر عضو (صورت يا دستها) يك دفعه به صورت ارتماسى و يك دفعه به صورت ترتيبى جايز است و آيا چنين وضويى صحيح است؟

  • ج10 - اشكال ندارد.

   س11 - شخصى مدّت 15 سال بدين صورت وضو مى‏گرفته كه يك مشت آب مى‏ريخت روى آرنج و با همان يك مشت آب، همه دست را مى‏شسته ولى شكّ دارد بعضى از قسمتهاى دست فقط خيس مى‏شده يا دست هم كشيده مى‏شده آيا اين وضو صحيح است؟

  • ج11 - وضوها صحيح است و لو آنكه فقط تر شده باشد.

   س12 - آيا مسح پا در وضو از پائين ناخنها جايى كه ظاهر است مسح گردد يا از سر ناخنها كفايت مى‏كند؟

  • ج12 - از سر ناخنها كفايت مى‏كند ولى مقدار بيشتر از باب مقدّمه علميّه انجام مى‏شود.

   س13 - بعد از زخم معمولاروى پوست و در مكان زخم زردآبه‏اى بسته مى‏شود كه معمولاسفت مى‏گردد و با كندنش خون جارى مى‏گردد آيا اين زردآبه سفت شده حكم پوست را دارد و به گرفتن وضو و غسل اشكالى وارد نمى‏كند؟

  • ج13 - اگر زردآبه است، پاك و با آن وضو گرفتن يا غسل كردن اشكال ندارد.

   س14 - اگر در بين وضو مانعى ببيند آيا بايد مانع را برطرف كند و وضو را از سر بگيرد و يا اينكه مى‏تواند مانع را برطرف كند و وضو را ادامه دهد؟

  • ج14 –اگر موالات به هم نمی‌خورد مانع را بر طرف کند و با رعایت ترتیب وضو را ادامه دهد، و اگر موالات به هم می‌خورد مانع را بر طرف کند و وضو را از سر بگیرد.

  س15 - آيا وجود اثر خودكار در اعضاى وضو مانع از رسيدن آب است؟

  • ج15 - جرم اوّليه آن مانع است ولى بعد از آن كه جرم اوّليه پاك شد و رنگ مختصرى باقى ماند، اشكال ندارد.

   س16 - گاهى پيش مى‏آيد انسان در بين راه به مسجدى مى‏رود و تطهير مى‏كند و وضو مى‏گيرد آيا بدون تحقيق از وقفى بودن آب آن مسجد ، مى‏تواند با آن وضو در جاى ديگر نماز بخواند يا خير؟

  • ج16 - به نظر ما تحقيق لازم نيست مگر اينكه قرائنى باشد كه آب مخصوص نمازگزاران، وقف شده باشد.

   س17 - اگر هنگام وضو يك نفر آفتابه را بگيرد و روى دست ما آب بريزد ولى خودم دستم رابشويم آيا وضو اشكال دارد؟

  • ج17 - اگر صدق اعانت در وضو را بكند، اشكال دارد ولى اگر صدق اعانت در وضو را نكند اشكال ندارد گرچه در فرض مزبور صدق اعانت بعيد نيست.

  بودن زخم در محل وضو

   س1 - اگر از محلّ زخم خون بيايد و قطع نشود و از طرفى آب هم براى آن ضرر ندارد چگونه بايد وضو گرفت؟

  • ج1 - اگر وقت وسيع است بطورى كه مى‏تواند صبر كند تا خون بند بيايد، بايد منتظر باشد تا خون بند بيايد و بعد وضو بگيرد و الاّ بايد خون را از محلّ زخم پاك كند  و با دست فشار دهد تا خون نيايد و به نيّت وضو داخل آب كرّ كند  يا زير شير آب بگيرد و در صورتى كه خون جريان پيدا مى‏كند و زخم در دست باشد دست را بالا بگيرد تا سر دست نجس نگردد بعد مسح نمايد.

   س2 - اگر محلّ زخم بيش از حدّ معمول با پارچه بسته شده است آيا وضوى جبيره احتياج به تيمّم هم دارد؟

  • ج2 - بعد از وضوى جبيره بايد تيمّم هم انجام دهد.

   س3 - در صورتى كه در اعضاى وضو بيش از يك مورد زخم وجود دارد و امكان

  آب رساندن به آنها نيست، وظيفه چيست؟

  • ج3 - بايد به وظيفه وضوى جبيره‏اى عمل كند و تعدّد زخم تفاوتى را ايجاد نمى‏كند.

   س4 - اگر زخم در محلّ مسح سر باشد و امكان پاك كردن آن نيست، وظيفه چيست؟

  • ج4 - در صورتى كه در طرفين سر امكان مسح وجود دارد بايد بر آن طرف مسح كند و الاّ بر جبيره (پارچه يا چيز پاكى كه روى سر مى‏گذارد) مسح نمايد.

  مخلوط شدن آب وضو با غير آن

   س1 - شخصى در وضو بعد از شستن صورت و دست راست يك مقدار آبى مجدداً روى صورت مى‏ريزد و بعد دست چپ را مى‏شويد و سپس مسح سر و پاها را انجام مى‏دهد آيا اين وضو صحيح است؟

  • ج1 - وضو صحيح است ولى اگر آب دست براى مسح به هر عنوان كم بيايد، نمى‏توان از آب صورت استفاده كرد.

   س2 - شخصى زير باران با شير آب وضو مى‏گيرد در حال شستن دست راست و چپش قطرات باران هم بر دستهايش مى‏ريزد آيا اگر آن قطرات را هم با نيّت شستن دست چپ و راست بشويد وضوى او اشكال دارد؟

  • ج2 - اگر آب وضو غلبه بر آب باران كند، وضو اشكال ندارد و يا اگر آب باران فراوان باشد و نيّت كند كه جز آب وضو باشد، وضو صحيح است.

   س3 - شخصى صورتش را شست و مشغول شستن دست راستش بود كه بادى از او خارج شد وضو را بايد از سر بگيرد ولى هنوز رطوبت و آب بر صورتش هست آيا مى‏تواند بدون ريختن آب مجدّد به نيّت وضوى دوباره صورت را دوباره بشويد با همان آب قبل؟

  • ج3 - بايد از اوّل به نيّت وضو آب به صورت بريزد و اعضاء وضو را بشويد.

   س4 - اگر حين شستن دست چپ براى وضو، دست چپ يا راست را بدون اختيار به هم بزنند آيا وضو اشكال دارد؟

  • ج4 - اشكال ندارد.

  متفرّقات وضو

   س1 - پولهاى اسكناس كه آرم الّله دارد و بنحوى است كه اگر مقابل نور قرار بگيرد معلوم مى‏گردد آيا مسّ آن بدون وضو جايز است؟

  • ج1 - اگر روكش نداشته باشد مس آن بدون طهارت، اشكال دارد.

   س2 - اگر در زمان وضو گرفتن دو نفر كنار هم باشند و آب وضوى شخص اوّل به دست شخص دوّم بريزد آيا وضوى شخص دوّم صحيح است يا خير؟

  • ج2 - وضو در دو صورت صحيح است 1 - در صورتى كه آب خارج مستهلك با آب وضو شود. 2 - آب خارج زمانى به دست متوضّى نريزد كه هنگام مسح باشد.

   س3 - اگر لكّه‏اى در اعضاء وضو بوسيله جوهر بوجود آيد كه ديگر پاك نشود وضو گرفتن چه صورت دارد؟

  • ج3 - در صورتى كه لكّه داراى جرم باشد و امكان پاك كردن آن نباشد با همان حالت وضو بگيرد و وضوى او حكم وضوى جبيره را دارد و اگر امكان پاك كردن هست بايد پاك كند و امّا اگر لكّه را پاك كرد و جرمى نداشت ولى رنگ آن باقى باشد ضررى به وضو نمى‏زند.

   س4 - آيا بستن شير با توجّه به تر بودن شير آب، پيش از تمام شدن شستن دست چپ در صحّت وضو اشكالى وارد مى‏كند يا خير؟

  • ج4 - در صورتى كه آب دست غلبه بر آب شير كند اشكالى ندارد گرچه خلاف احتياط است.

   س5 - فردى كه بعد از تخلّى طهارت ننموده است آيا مى‏تواند وضو بگيرد يا خير؟

  • ج5 - اشكال ندارد ولى احتياط مستحبّ آن است كه وضو را بعد از تطهير بگيرد.

   س6 - آيا آب وضو در صورت و دستها بايد بر غير آب وضو غلبه نمايد، يا اين كه بايد مواضع شستن وضو خشك باشد، مثلابنده چند مرتبه براى خنك كردن يا برطرف كردن گرد و غبار آب مى‏ريزم و دست يا صورت را مى‏شويم، آيا مى‏توانم بلافاصله نيّت وضو كرده و آب بريزم و وضو بگيرم يا اين كه بايد صبر كنم تا مواضع يعنى دست و صورت خشك شود، بعد نيّت كرده آب بريزم و وضو بگيرم؟

  • ج6 - خشك بودن لازم نيست ولى بايد آب وضو بحدى باشد كه بر آب دست و صورت غلبه كند و الا اكتفاء به آن وضو مشكل است.

   س7 - وضو گرفتن قبل از غسل مسّ ميّت و غسل حيض و نفاس و... در وسعت و تنگى وقت جايز است يا خير؟

  • ج7 - وضو گرفتن قبل از هر غسلى بجز غسل جنابت جايز است، بلكه مستحبّ است، گرچه اگر در غسل مسّ ميّت وضو را بعد از غسل انجام دهد، بهتر است.

ارسال سوالات شرعی

قبل از ارسال سوال توجه فرمایید :
 • ابتدا به بانک استفتائات مراجعه نموده و چنانچه پاسخ خود را بدست نیاوردید ، سوال خود را برای ما ارسال نمایید ، این بخش تنها پاسخ گوی مسائل شرعی و اعتقادی است ، در غیر این صورت به سوالات دیگر پاسخ داده نمی شود.
 • لطفا سوالات خود را بصورت اختصار ارسال نموده ، همچنین پست الکترونیکی خود را بصورت صحیح درج نمایید .