پخش مستقیم دروس بسم الله الرحمان الرحیم rss بروزرسانی :
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی

غسل

 • مسائل غسل

  شرايط غسل

   س1 - عدّه‏اى از مردم زمين سرمايه‏داران را گرفته‏اند و از پول همين زمينها حقّ آب مصرفى مى‏دهند، حال اگر فرد غريبى از اين آب وضو گرفت و غسل نمود عملش چه صورتى دارد؟

  • ج1 - اشكالى ندارد چون عين پول، حرام نيست بلكه ذمّه آنها مشغول و مديون است مگر آنكه بخواهد در زمين غصبى نماز يا غسل يا وضو انجام دهد، كه در اين صورت باطل است.

   س2 - شخصى به نيّت غسل مس ميّت سر و گردن را شست بعد يادش آمد غسل واجب ديگرى هم به ذمّه دارد آيا مى‏تواند قبل از شستن طرف راست و چپ به نيّت غسل واجب ديگر سر و گردن را غسل دهد هم چنين طرف راست و چپ بعد غسل اوّل را تمام كند يا نه هم چنين اغسال مستحبّه ديگر؟

  • ج2 - چون در غسل موالات و پى در پى بودن شستن اعضاء واجب و لازم نيست، مى‏تواند غسل بقيّه اعضاء را بعد از غسل دوّم انجام دهد و هم چنين است در ساير اغسال واجبه و مستحبّه.

   س3 - آيا كسى كه براى غسل به حمّام عمومى مى‏رود اگر پول حمام را نداد غسل او باطل است؟

  • ج3 - اگر از اوّل تصميم داشته كه پول حمّامى را ندهد غسل باطل است

   س4 - بعضى از حمّامها خزينه‏اى است و همه افراد داخل آن مى‏شوند با احتمال اين كه ممكن است بدن بعضى نجس باشد حكم غسل چگونه است؟

  • ج4 - تا زمانى كه انسان يقين نداشته باشد كه رنگ يا بو يا مزه آب بوسيله نجاست تغيير كرده و آب هم از مطلق بودنش خارج نشده باشد، مى‏تواند در آن آب غسل كند.

   س5 - اگر شخص بدهكار فوت كرد و ورثه از تركه دين او را اداء نكردند و از آن تركه خانه خريدند غسل، وضو و نماز در آن خانه چه صورت دارد؟

  • ج5 - اگر به عين مال خريده، وضو و غسل و نماز در آن خانه باطل است.

   س6 - اگر كسى ملكى را اجاره كرد و خود او پول آبش را مى‏پردازد اگر پسرش به خانه او بيايد و در آنجا غسل كند آيا غسلش باطل است؟

  • ج6 - اشكال ندارد.

   س7 - در يكى از شهرها فشار آب لوله‏كشى شده كم مى‏باشد و به همين جهت بيش از نيمى از مردم از پمپ آب استفاده مى‏كنند بطورى كه اگر از پمپ آب در منازل استفاده نشود در طول روز ساعتهاى مديدى (9 تا 10) ساعت آب يافت نمى‏شود حال در پشت قبضهاى آبى كه براى صورتحساب آب به منازل توسط اداره آب فرستاده مى شود نوشته شده است (استفاده از پمپ ممنوع است) با توجّه به اينكه در صورت استفاده از پمپ آب پول آب را تمام و كمال پرداخت مى‏نمائيم لطفابفرمائيد آيا غسل و وضوى ما درست و صحيح مى‏باشد و به تبع آن نماز و روزه؟

  • ج7 - خلاف مقرّرات حكومت اسلامى عمل كردن حرام است ولى با فرض مذكور غسل و وضو ظاهرااشكال ندارد.

   س8 - شخصى با هيزم غصبى آب گرم كرده و غسل جنابت مى‏كند چه صورت دارد؟

  • ج8 - غسل صحيح است ولى در مورد هيزم ضامن است.

  مسائل غسل

   س1 - آب غساله بدن نجس در حال غسل چه صورتى دارد؟

  • ج1 - غساله بدن در صورتى كه در غير آب قليل غسل داده شود، پاك است.

   س2 - شخصى ناچار است در مسجد بخوابد سپس در نيمه‏هاى شب محتلم مى‏شود، آيا بايد فورااز مسجد خارج شود و غسل كند؟ اگر عذر دارد، آيا مى‏تواند با تيمّم در مسجد بخوابد يا خير؟

  • ج2 - در صورت امكان، بايد فوراخارج شود حتّى براى تيمّم هم توقّف ننمايد چون توقّف به همان مقدار هم حرام است، خوابيدن با تيمّم در عذر موقّت در مسجد خالى از اشكال نيست، مگر ضرورت اقتضاء كند.

   س3 - آيا بر ذمّه كسى كه بى‏اختيار از او منى خارج مى‏شود غسل جنابت واجب مى‏شود؟

  • ج3 – اگر علم به منی بودن دارد باید غسل کند ولو بی اختیار خارج شود.

   س4 - كسى كه شكّ دارد آيا غسلش را صحيح انجام داده يا نه چه وظيفه‏اى دارد؟

  • ج4 - اگر بعد از فراغ از غسل باشد غسلش صحيح است و اگر در اثناء باشد بايد تدارك كند.

   س5 - انسان در اثناء غسل ترتيبى و يا ارتماسى شكّ مى‏كند كه بولى از او خارج شده يا نه بايد چه كند؟

  • ج5 - اعتنا نكند.

   س6 - شخصى مدتها گمان مى‏كرده كه رطوبتى كه بعد از ملاعبه خارج مى‏شود منى است و لذا غسل جنابت مى‏نموده و با آن نماز مى‏خوانده بعد براى او معلوم شده كه غسل نبايد انجام مى‏داد حال نمازهائى كه با آن اغسال خوانده چه صورتى دارد؟

  • ج6 - هر نمازى را كه يقين دارد بدون وضو بجا آورده بايد قضاء كند.

   س7 - اخيرادر مردان با عمل طبّى كه انجام مى‏گيرد مجارى خروج منى را گره مى‏زنند بطورى كه در هنگام مقاربت فقط مقدارى آب لزج كه هميشه همراه منى است خارج مى‏شود بفرمائيد حكم احتلام اين افراد كه منى از آنها خارج نمى‏شود چيست و آيا غسل بر آنها واجب است؟

  • ج7 - اگر جنابت به سبب دخول نباشد و احراز هم نكند كه مايع خارج شده منى است معذلك شرايط منى را از سستى بدن و خروج آن با شهوت داشته باشد در اين صورت احتياط واجب اين است كه غسل كند و براى نماز هم وضو بگيرد.

   س8 - مردى با زنش بدون دخول ملاعبه مى‏كند از او منى خارج شده و جذب رحم زن مى‏گردد و بدينوسيله زن حامله مى‏شود آيا زن جنب است؟

  • ج8 - دخول منى در فرج زن بدون نزديكى موجب جنابت زن نمى‏شود، اگر چه با جذب منى حامله شده باشد.

   س9 - اگر كسى تيمّم بدل از غسل كرد و نماز صبح را خواند و براى نماز ظهر دسترسى به آب پيدا كند و غسل نمايد آيا بايد وضو بگيرد با فرض آنكه ناقض وضو بين تيمّم و غسل واقع شده است؟

  • ج9 - نباید وضو بگيرد.

   س10 - اگر كسى غسل جنابت انجام داد و بعد از مدّتى متوجّه شد كه طرف چپ او مانعى از رسيدن آب داشت و بعد از غسل حدث اصغرى هم از او سر زده وظيفه چيست؟

  • ج10 - بقيّه را به نيّت غسل بشويد و براى نماز وضو هم بگيرد.

   س11 - شخصى كه بعد از نماز صبح جنب مى‏شود و امكان غسل كردن هم دارد ولى تا ظهر غسل را به تأخير مى‏اندازد آيا تأخير آن حرام است يا خير؟

  • ج11 - واجب نيست كه فوراغسل را انجام دهد.

   س12 - كسى كه ساعت 10 صبح جنب مى‏شود اگر همان ساعت به نيّت نماز ظهر غسل كند آيا صحيح است يا خير؟

  • ج12 - غسل او صحيح است.

   س13 - آيا شخص جنب مى‏تواند ادعيّه و زيارات و توسّلات را بخواند يا بايد ابتدا غسل نمايد؟

  • ج13 - اشكالى ندارد ولى آيات سوره سجده واجبه اگر در دعا باشد (مثل آيه أفمن كان مومناً(. در دعاى كميل) در آن حال قرائت نشود و البتّه اگر با غسل دعا خوانده شود بهتر است.

   س14 - آيا بيرون آمدن منى بدون شهوت و بى‏اختيار و بدون جستن و سست شدن بدن غسل دارد؟

  • ج14 – اگر علم به منی بودن دارد غسل دارد و اگر شک دارد چنانچه احتمال می دهد بعد از جنابت منی در مچری مانده باشد، قبل از استبراء غسل دارد، و الا با فرض مزبور غسل ندارد.

   س15 - اگر از آلت تناسلى شخصى آبى خارج گردد كه هيچكدام از نشانه‏هاى منى را نداشته باشد ولى شخص علم دارد يا ظن قوى مى‏دهد كه اين منى است آيا بايد غسل كند؟

  • ج15 - اگر علم به منى بودن دارد حكم منى را دارد و بايد غسل جنابت كند.

   س16 - آيا با غسل جمعه مى‏توان نماز جمعه را خواند؟

  • ج16 - با غير غسل جنابت نمى‏شود نماز خواند و از وضو كفايت نمى‏كند.

   س17 - منى از محل خود حركت كرده ولى خارج نشده در اين صورت بعد از مدّتى همراه بول مستهلك شده بيرون مى‏آيد در اين صورت جنب هست يا خير؟

  • ج17 - تا يقين به منى بودن نيست و علائم منى را ندارد، حكم جنابت بار نمى‏شود.

   س18 - كسى كه در اثر ندانستن مسئله يا اهمال كارى، غسلهاى واجب خود را انجام نداده عبادات او مانند نماز و روزه‏اش چه صورتى دارد؟

  • ج18 - تمام عباداتى كه انجام داده از قبيل نماز و روزه را بايد اعاده يا قضا نمايد.

   س19 - اگر شخصى در وسط غسل بول كرد آيا غسل او صحيح است يا خير و اگر صحيح است آيا با همان غسل مى‏شود نماز خواند يا بايد وضو گرفت ضمنااگر دوباره غسل براى بار دوّم انجام داد آيا مى‏توان با آن غسل بدون وضو نماز خواند يا خير؟

  • ج19 - آن غسل را تمام كند و يك غسل ديگر به نيّت تمام و يا اتمام انجام دهد و وضو هم بگيرد.

   س20 - اگر شخصى ساعت 9 صبح غسل جنابت كند و نيز چند غسل مستحبّى همراه آن انجام دهد و قصدش خواندن نماز ظهر و عصر باشد چه صورت دارد؟

  • ج20 - صحيح است.

  محرّمات و مكروهات جنابت

   س1 - اگر جنب و زن حائض و نفساء از دستكش استفاده كنند با اين وصف مى‏توانند حروف قرآن را مسّ كنند؟

  • ج1 - با فرض مذكور مسّ قرآن اشكال ندارد.

   س2 - آيا حائض وجنب مى‏توانند وارد حياط و صحن مسجد شوند؟

  • ج2 - اگر جز مسجد نيست و احكام مسجد را نداشته باشد كما اينكه اغلب مساجد اينگونه مى‏باشد، ورود و مكث جنب و حائض اشكال ندارد.

   س3 - آيا حائض و جنب مى‏توانند اسم جلاله را بنويسند؟

  • ج3 - نوشتن اشكال ندارد.

   س4 - آيا زن حائض مى‏تواند سر خود را حنا بگيرد يا رنگ كند؟

  • ج4 - خضاب نمودن زن در ايّام عادت مكروه است.

   س5 - آيا مى‏توان با تيمّم بدل از غسل جنابت وارد مسجد شد؟

  • ج5 - در صورت نبودن آب مى‏توان با تيمّم بدل از غسل وارد شد ولى به محض پيدا شدن آب بايد خارج شود و غسل نمايد ولى اگر به جهت كمى وقت تيمّم بدل از غسل كرده، احتياط واجب آن است كه وارد مسجد نشود.

  غسل بانوان

   س1 - آيا زن بدون عمل آميزش هم جنب مى‏شود يا نه؟ و در صورت مثبت بودن، آيا غسل جنابت بر او واجب است؟

  • ج1 - تا يقين به جنابت نكند محكوم به طهارت است و اگر در حال ملاعبه به اوج لذت رسيد احتياطا غسل جنابت نمايد و براى نماز، وضو هم بگيرد.

   س2 - زنى جنب بوده است و فراموش كرده و نماز مى‏خوانده و در همين اثناء غسل حيض نمود حال تكليف او نسبت به نمازهائى كه خوانده چيست؟

  • ج2 - نمازهائى كه يقين دارد قبل از غسل حيض انجام داده بايد قضا كند و نمازهائى كه بعد از غسل حيض انجام داده و وضو هم گرفته، صحيح است.

   س3 - زن در حال حيض يا نفاس اگر غسل جنابت كند آيا رفع جنابت مى‏كند يا خير؟

  • ج3 - آثارى كه مخصوص به جنابت باشد مثل كراهت غذا خوردن يا خوابيدن برطرف مى‏شود.

  غسل مسّ ميّت

   س1 - اگر شخص نابالغ مسّ ميّت كند و انسان او را ببيند آيا واجب است كه به ولىّ او بگويد يا اين كه واجب است بعد از بلوغ به او بگويد؟

  • ج1 - در هر دو صورت تذكر دادن به آن فرد لازم نيست.

   س2 - اگر بچّه مميّزى مسّ ميّت كند و غسل كند آيا كفايت از غسل بعد از بلوغ مى‏كند يا خير؟

  • ج2 - كفايت مى‏كند، اگر چه بعد از بلوغ هم احتياطاغسل كند.

   س3 - پس از دفن و كفن مقتول قطعه‏اى از استخوان وى پيدا شده آيا اين قطعه نيز غسل مى‏خواهد و آيا مسّ كننده آن، بايد غسل مسّ ميّت كند و حكم دفن و كفن اين قطعه چگونه است؟

  • ج3 - بايد غسل داده شود و مسّ كننده احتياطاغسل مسّ ميّت نمايد و هم چنين بايد آن را در يك تكّه پارچه پيچيده ودر صورتی که مستلزم هتک یا نبش قبر نباشد به بدن ملحق شود.

   س4 - اگر كسى غسل مسّ ميّتى به عهده اوست و فراموش كرده، و در اين بين غسل واجبى انجام داده است، آيا كفايت از غسل مسّ ميّت مى‏كند؟

  • ج4 - بعيد نيست كه كفايت كند.

   س5 - اگر يقين دارد كه غسل مسّ ميّت بر او واجب شده و به حمّام رفته و بعد از مدّتى شكّ مى‏كند كه آيا غسل انجام داد يا خير وظيفه چيست؟

  • ج5 - در صورتى كه يقين به التفات و توجه در زمان حمّام رفتن را داشته است، كفايت مى‏كند، و الاّ بايد نمازهائى را كه خوانده قضا كند، در صورتى كه در اين بين غسل واجب ديگرى انجام نداده باشد.

   س6 - آيا مسّ ميّت مسلمان فقط موجب غسل است يا هر ميّتى و لو كافر يا مشرك باشد؟

  • ج6 - غسل مسّ ميّت واجب است و فرقى بين ميت مسلمان وغير آن نيست.

   س7 - آيا دست زدن به عضو قطع شده ديگران غسل مسّ ميّت دارد؟

  • ج7 - موجب غسل است در صورتى كه عضو داراى استخوان باشد.

   س8 - دست زدن به غير مسلمان حتّى دشمنان اسلام جهت نجات جان او چه حكمى دارد؟

  • ج8 - از نظر غسل مسّ ميّت تفاوتى نمى‏كند ولى اگر غير مسلمان است و بدنش خيس است هر جا كه به بدن تر او تماس داشته نجس است.

   س9 - اگر امدادگرى در حين انجام مأموريت با عضو قطع شده‏اى از بدن يك مصدوم يا ميّت برخورد نمايد و عضو قطع شده را لمس نمايد آيا غسل مسّ ميّت بر او واجب است يا خير؟

  • ج9 - اگر عضو قطع شده داراى استخوان است غسل مسّ ميّت واجب مى‏شود.

  غسل جبيره

   س1 - زخمى روى پاى اينجانب حادث شده است كه سفت شده و خونى مى‏باشد و كندنش نيز مشقّت دارد تا اينكه بعد از مدّتى خودش بهبود مى‏يابد حال اگر اينجانب بخواهم غسل كنم چگونه بايد غسل كنم؟

  • ج1 - اگر امكان پاك شدن و برداشتن خون خشك شده نيست و برداشتنش مشقّت دارد بايد جبيره غسل كنيد يعنى يك پارچه و يا پلاستيك پاك روى آن ببنديد و دست تر روى آن بكشيد و اگر خون خشك شده عرفاديگر خون نباشد و طورى سفت شده كه عرف آن را خون نمى‏گويد، ظاهر آن را بشويد و غسل كند.

   س2 - اگر زردآبه سفت و خونى باشد و سفت شده باشد و يا اينكه شكّ كنيم خونى است آيا بايد از روى پوست كنده شود (كه در اين صورت خون هم جارى مى‏شود)؟

  • ج2 - اگر سفت شده و روى خون از زردآب گرفته باشد كندن آن اشكال ندارد ولى اگر خون روى زردآب است بايد شسته شود و اگر امكان ندارد و ممكن است خون بيايد بايد وضو و يا غسل جبيره‏اى انجام شود.

  متفرّقات

  س1 - اگر شهيدى كه در معركه به شهادت مى‏رسد قبل از شهادت وصيّت كند كه جنب است و بايد او را غسل جنابت داد آيا عمل به اين وصيّت واجب است يا اين كه غسل از او ساقط است؟

  • ج1 - شهيد در معركه، غسل از او ساقط است اگر چه جنب باشد، چرا كه ظاهر ادلّه آن است كه سقوط غسل از شهيد عزيمت است نه رخصت، پس غسل دادن به نيّت جنابت هم مشروعيّت ندارد و وصيّت فقط در امر مشروع نافذ است.

   س2 - آيا قاعده تجاوز در وضو و غسل و تيمّم جارى است؟

  • ج2 - در وضو جارى نيست و جارى بودن آن در غسل و تيمّم بدل از غسل خلاف احتياط است.

   س3 - آيا ارتداد موجب بطلان غسل مى‏شود؟

  • ج3 - چون مرتدّ بدنش نجس است لذا امكان غسل براى او نيست امّا اگر بعد از غسل كردن مرتدّ شود، ارتداد موجب بطلان غسل او نيست.

   س4 - آيا غسل واجب از غسل واجب ديگر كفايت مى‏كند؟

  • ج4 - بلى كفايت مى‏كند ولى در اغسالى كه وضو احتياج دارد بايد وضو هم بگيرد.

   

ارسال سوالات شرعی

قبل از ارسال سوال توجه فرمایید :
 • ابتدا به بانک استفتائات مراجعه نموده و چنانچه پاسخ خود را بدست نیاوردید ، سوال خود را برای ما ارسال نمایید ، این بخش تنها پاسخ گوی مسائل شرعی و اعتقادی است ، در غیر این صورت به سوالات دیگر پاسخ داده نمی شود.
 • لطفا سوالات خود را بصورت اختصار ارسال نموده ، همچنین پست الکترونیکی خود را بصورت صحیح درج نمایید .