پخش مستقیم دروس بسم الله الرحمان الرحیم rss بروزرسانی :
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی

حیض

 • مسائل حيض

  احكام حيض

   س1 - كسى كه عادتش مثلاشش روز است بعد از پاك شدن غسل مى‏كند و ترشّحاتى مى‏بيند، آيا در اين صورت غسل واجب و روزه باطل است؟ اگر در روزه ماه رمضان لك ببيند آيا روزه‏اش باطل است يا خير؟ (چه قبل از حيض چه بعد از حيض)

  • ج1 - بعد از پاك شدن اگر ترشّح متمايل به رنگ زرد ببيند و قبل از ده روز قطع شود، همه آن حيض است و اگر از ده روز بگذرد مدّت عادتش حيض است و باقى استحاضه و امّا لكهائى كه قبل از شروع حيض مى‏بيند و قطع مى‏شود، حكم استحاضه را دارد، پس حكم غسل معلوم مى‏شود و اگر خون ديده شده حكم حيض را داشته باشد روزه باطل است.

   س2 - آيا نزديكى كردن با زنى كه از حيض پاك شده ولى غسل نكرده جايز است؟

  • ج2 - اشكال ندارد.

   س3 - خانمى بعد از پنج روز ايّام عادتش پاك شده و غسل كرده، روز هشتم يك قطره خون مى‏بيند اين خون چه حكمى دارد؟

  • ج3 - ملحق به ايّام عادت است و بايد كلّ هشت روز، حيض حساب شود.

   س4 - رحم زنى را طىّ عمل جرّاحى برداشته‏اند، خونهايى كه بعدامى‏بيند، چه حكمى دارد؟

  • ج4 - اگر بداند خون جراحت است، حكم آن را دارد و اگر صفات حيض را داشته باشد، حكم حيض را دارد و در غير اين صورت استحاضه است و اگر هم شک دارد احتياط كند و جمع بين اعمال مستحاضه و تروك حائض نمايد.

   س5 - زنى كه غسل حيض را فراموش كرده و نماز خوانده البتّه وضو هم مى‏گرفته، آيا نماز او صحيح است؟

  • ج5 - بايد قضا كند.

   س6 - زنى پس از ايّام عادت كه معمولاشش يا هفت روز است پاك شده ولى بعد از آن باز خون زرد رنگى مى‏بيند، شكّ دارد خون حيض است يا نه و آيا تا ده روز تمام مى‏شود يا نه، وظيفه‏اش چيست؟

  • ج6 - ملحق به ايّام عادت است و بايد كلّ روزها را تا ده روز تمام نشده حيض حساب كند ولى نماز و روزه خود را احتياطا بجا آورد و اگر بعدا معلوم شد كه اين مدت حيض بوده دوباره احتياطاروزه را قضا كند.

   س7 - زنى جنب بوده و قبل از غسل جنابت حيض شده آيا مى‏تواند قبل از پاك شدن از حيض غسل جنابت كند؟

  • ج7 - اشكال ندارد ولى در هنگام غسل حيض احتياطاغسل جنابت را هم نيّت كند و براى نماز، وضو هم بگيرد.

   س8 - زنى كه وظايف خود را، در مورد حيض و استحاضه دقيقاانجام نداده وتقريباً لاابالى بوده و نماز هم خوانده چه وظيفه‏اى دارد؟

  • ج8 - اگر به وظايفش عمل نكرده، هر مقدار از عبادات را، كه يقين به بطلان آن دارد، قضا كند.

   س9 - اگر زنى در يك ماه، چند مرتبه خون ببيند و در هر مرتبه، ده روز پاك است و در ماه آينده موعد قاعدگى‏اش، خونى را كه مى‏بيند صفات حيض را ندارد، وظيفه او نسبت به چند مرتبه خون ديدن در يك ماه و خون ديدن بدون صفات حيض چيست؟

  • ج9 - در ماه اوّل كه دو مرتبه خون ديده، اگر بين آن دو خون ده روز پاك بوده هر دو را حيض قرار دهد و در ماه آينده كه صفات حيض را ندارد، حيض نيست بلكه استحاضه است و از اينجا معلوم مى‏شود كه وقت عادت او تغيير كرده است.

   س10 - زنى براى جلوگيرى از حاملگى از دستگاه آ يو دى استفاده مى‏كند اگر خونريزى داشته باشد چه حكمى دارد؟

  • ج10 - اگر شرايط و علايم حيض را دارد، طبق احكام حيض بايد عمل شود.

   س11 - اخيراخانمها براى جلوگيرى از باردارى آمپولى را تزريق مى‏كنند كه از آغاز تا پايان تأثير آن به تدريج از آنان خون جارى مى‏شود بفرمائيد چه خونى است و حكم نماز و روزه آنان چگونه است؟

  • ج11 - اگر در ايّام عادت ماهانه خون مى‏بيند و صفات حيض را داراست حيض است و الاّ بايد وظيفه مستحاضه را انجام دهد.

   س12 - خونى كه به اندازه چند قطره است و 8 روز بعد از عادت ماهانه ديده مى‏شود چه حكمى دارد؟

  • ج12 - اگر قبل از تمام شدن ده روز است حكم حيض را دارد ولى اگر بعد از ده روز از آغاز عادت ماهانه است استحاضه مى‏باشد.

   س13 - اگر كسى به علّت مرض زنانگى چند سالى عادت نشود و بعد براى مرضش به دكتر مراجعه كند و دكتر او را از رحم معاينه كند و خون از رحم او خارج شود آيا غسل دارد يا خير؟

  • ج13 - اگر يقين ندارد كه خون حيض يا استحاضه است، غسل ندارد و مخصوصااگر احتمال دهد كه خون زخم باشد.

  مسائل محرّمه بر زن حائض

   س1 - اگر زن در مسجد حيض شود تكليف چيست؟

  • ج1 - هر چه سريعتر از مسجد خارج شود.

   س2 - آيا دخول زن حائض و نفسأ، در حرم حضرت معصومه (س) جايز است يا خير؟

  • ج2 - اگر در قسمت مسجد آن نباشد، اشكالى ندارد ولى بهتر آن است كه بيرون حرم بماند.

   س3 - اگر زن حائض باشد، آيا آويختن گردنبندى كه نقش الّله دارد و با بدن او تماس دارد، جايز است؟

  • ج3 - جايز نيست.

   س4 - خواندن قرآن، براى زن حائض چگونه است؟

  • ج4 – خواندن سوره‌های سجده دار حرام و غیر آنها مکروه است.

  احكام استحاضه

   س1 - اگر زنى بعد از ده روز ترشّحى زرد رنگ ببيند كه شكّ دارد آيا خون است يا ترشّح وظيفه او چيست؟

  • ج1 - اگر ترشّح قطع شده باشد يعنى زمانى هيچگونه ترشّحى نداشته و بعد اين حالت برايش پيش مى‏آيد و شكّ در ترشّح بودن يا خون مى‏كند محكوم به طهارت است.

   س2 - اگر زن حامله‏اى لحظه‏اى خون ببيند اين چه خونى است؟

  • ج2 - استحاضه است.

   س3 - آيا زن مستحاضه كثيره و متوسطه، هنگام غسل كردن، لازم است قصد نوع استحاضه را كه از كدام قسم است بنمايد؟

  • ج3 - لازم نيست كه قصد نوع شود.

   س4 - اگر زن حامله ترسيد و يا صدمه‏اى به او وارد شد، سپس چند روزى خون ديد و سقط جنين كرد خونى كه ديده محكوم به چيست؟

  • ج4 - خون قبل از سقط جنين، استحاضه است و خون همراه جنين و بعد از آن نفاس است.

   س5 - آيا در ايّام استحاضه هم نزديكى با زن حرام است؟

  • ج5 - اشكالى ندارد.

   س6 - اگر زنى دو روز خون ديد و قطع گرديد سپس روز پنجم خون ببيند اگر يك روز باشد چه صورت دارد و اگر سه روز باشد وظيفه چيست؟

  • ج6 - در صورتى كه خون روز پنجم يك روز بيشتر ادامه پيدا نكند، كلّ خونى كه ديده استحاضه است و اگر خون روز پنجم بيش از سه روز ادامه پيدا كند، اين مدّت حيض مى‏باشد و روز اوّل و دوّم استحاضه است.

   س7 - كسى عادتش اوّل ماه تا هفتم هر ماه است يك ماه تا روز سيزدهم ماه ادامه پيدا كرد حال از روز هشتم تا روز سيزدهمش چه حكمى دارد؟

  • ج7 - عمل به وظيفه استحاضه كند.

   س8 - لكه‏هاى خونى كه قبل از ايّام عادت ماهانه ديده مى‏شود چه حكمى دارد؟

  • ج8 - حكم استحاضه را دارد.

  احكام نفاس

   س1 - آيا مرد و زن مى‏توانند، مفعول براى حيوانات مثل سگ و گوسفند واقع شوند؟ در صورت تحقّق، آيا جنب مى‏گردند يا خير؟ و در صورت وطى، اگر زن حامله شد، در وقت وضع حمل خونى كه مى‏بيند، آيا نفاس است؟

  • ج1 - مفعول شدن، به هر صورت حرام است و در صورت وقوع، جنابت حاصل مى‏شود ولى احتياطابايد با غسلش، وضو هم بگيرد و اگر زن حامله شود، خونى كه در هنگام ولادت مى‏بيند خون نفاس نيست، مگر آنكه متولّد شده بصورت انسان باشد.

   س2 - اگر نوزاد را بوسيله عمل جراحى از شكم خارج كنند و خون از رحم خارج شود، آيا حكم نفاس را دارد؟

  • ج2 - حكم نفاس را دارد.

   س3 - اگر دماء ثلاثه، مثل نفاس و حيض را از شكم زن خارج كنند و هيچ خونى از مجراى طبيعى خارج نشود، آيا احكام حيض و نفاس بار مى‏شود؟ وطى اين زن چه صورت دارد و آيا غسل بر او واجب است يا خير؟

  • ج3 - در مثل نفاس كه خون به همراه بچّه مى‏باشد به هر صورت باشد و لو در فرض مزبور، نفاس صادق است و بايد غسل آن را انجام دهد ولى در خون حيض كه مى‏بايست سه روز متوالى خون در مجرى ديده شود، صدق حيض در اينجا مشكل است و به هر حال احتياط ترك نشود مخصوصادر صورتى كه بداند، اين همان خون حيضى است كه اگر عمل جرّاحى نمى‏كرد، از مجرى خارج مى‏شد.

  متفرّقات حيض، نفاس و استحاضه

   س1 - تفاوت سنّ قمرى و شمسى دوران يائسگى در زنان قرشيه و غير قرشيه چند سال است؟

  • ج1 - در غير قرشيه يكسال و چهار ماه و ده روز از پنجاه سال كمتر است و در قرشيه يكسال و هفت ماه و بيست روز كمتر از شصت سال است.

   س2 - آيا مراد از زنان قرشيه همان زنانى كه سيّده هستند مى‏باشد و نسل آنها به عبدالمطلب و هاشم منتهى مى‏شود يا اعمّ از آنها و شامل زنانى كه از سلاله قريش هستند هم مى‏شود؟

  • ج2 - مراد از زنان قرشيه همان زنهايى هستند كه به نضر بن كنانه جدّ اعلاى حضرت رسول9 مى‏رسند گرچه اكنون كسانى كه به هاشم مى‏رسند و جز سادات هستند معلوم النسب هستند ولى اگر از اقوام ديگر قريش هم معلوم النسب باشند حكم آنها در يائسه بودن همان است.

   س3 - سنّ يائسگى قرشيه چند سال است؟

  • ج60 - 3 سال تمام قمرى.

   س4 - خونى كه دختر پس از شب عروسى به مدّت يك يا دو روز مشاهده مى‏كند غسل دارد؟

  • ج4 - ظاهراخون بكارت است و غسل ندارد.

ارسال سوالات شرعی

قبل از ارسال سوال توجه فرمایید :
 • ابتدا به بانک استفتائات مراجعه نموده و چنانچه پاسخ خود را بدست نیاوردید ، سوال خود را برای ما ارسال نمایید ، این بخش تنها پاسخ گوی مسائل شرعی و اعتقادی است ، در غیر این صورت به سوالات دیگر پاسخ داده نمی شود.
 • لطفا سوالات خود را بصورت اختصار ارسال نموده ، همچنین پست الکترونیکی خود را بصورت صحیح درج نمایید .