پخش مستقیم دروس بسم الله الرحمان الرحیم rss بروزرسانی :
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی

تیمم

 • مسائل تيمّم

  كيفيت تيمّم

   س1 - كسى كه دو دست او تا مچ قطع گرديده، تكليف او در مورد تيمّم چيست؟

  • ج1 - صورت را به خاك بمالد و احتياطابين صورت به خاك ماليدن و مسح كردن صورت بوسيله ساق دستش جمع كند.

   س2 - آيا تكان خوردن اعضاء تيمّم، موجب بطلان تيمّم است؟

  • ج2 - بايد كيفيت حركت بطورى باشد كه خلاف وظيفه انجام نگردد.

  شرايط تيمّم

   س1 - آيا تيمّم در زمينهايى كه زمين شهرى از صاحبانشان ميگيرد و در اختيار ديگران مى‏گذارد، صحيح است؟

  • ج1 - در صورتى كه با شرايط شرعى واگذار گرديده، اشكال ندارد.

   س2 - كسى بدليل رماتيسم از وضو گرفتن با آب سرد، معذور است زيرا باعث تشديد درد اعضاء وى مى‏شود، در صورتى كه آب گرم در اختيار او نباشد آيا مى‏تواند با تيمّم نماز بخواند؟

  • ج2 - در صورتى كه وضو گرفتن با آب سرد براى او ضرر دارد، با نبودن آب گرم بايد تيمّم كند.

   س3 - براى تهيّه آب جهت غسل و وضو بايد 200 گام تحقيق كرد، آيا براى تهيّه چيزى كه تيمّم با آن صحيح است همين مقدار لازم است، يا به اندازه‏اى كه عرفااز پيدا شدن آن مأيوس شود؟

  • ج3 - بايد بقدرى فحص كند كه عرفااز پيدا شدن چيزى كه تيمّم به آن صحيح است، مأيوس شود.

   س4 - آيا غلوْ سهم، يا سهمين براى فحص موضوعيّت دارد، يا طريقيّت؟

  • ج4 - اين امور براى تعيين مقدار حدود جستجو است كه در سابق بدينوسيله فهميده مى‏شد ولى آنچه لازم است اصل مقدار و مسافت است.

   س5 - آيا در تيمّم موالات شرط است؟

  • ج5 - در تيمّم موالات شرط است.

  احكام تيمّم

   س1 - آيا با تيمّم مى‏شود، امام جماعت شد؟

  • ج1 - مشكل است.

   س2 - شخصى ‌كه چشمش را عمل كرده كه هم آب براى آن ضرر دارد، و هم تيمّم مضرّ است، چه وظيفه‏اى دارد؟

  • ج2 - اگر نمى‏تواند، وضو و حتّى تيمّم كند، بايد نماز را بخواند و بعد هم قضا نمايد.

   س3 - تجديد وضو كه مستحبّ است، آيا تجديد تيمّم هم مستحبّ است؟

  • ج3 - اگر بقصد رجاء آورده شود، مانعى ندارد.

   س4 - اگر بيمارى به جهت خوف از ضرر تيمّم جبيره‏اى انجام دهد و پس از نماز معلوم شود، خوف او بى مورد بوده، چه تكليفى دارد؟

  • ج4 - اگر قبل از نماز متوجّه شد كه خوف او بى مورد بوده، بايد وضو بگيرد و امّا اگر بعد از نماز متوجّه شد، نماز و تيمّم او صحيح است.

   س5 - آيا با تيمّم بدل از غسل مى‏شود، قرآن را لمس كرد و وارد مسجد شد؟

  • ج5 - اگر عذر براى يك روز باقى است، احتياطااز مسّ كتاب و ورود در مسجد اجتناب نمايد و اگر عذر او ادامه‏دار باشد، اشكال ندارد.

   س6 - شخص جنب كه در شب دسترسى به آب ندارد، آيا مى‏تواند جهت نماز شب تيمّم كند؟

  • ج6 - در صورتى كه بداند تا صبح به آب دسترسى پيدا نمى‏كند اشكال ندارد.

   س7 - كسى كه به خاطر بيمارى ناگزير از تيمّم شده است، اگر قبل از شروع به نماز بتواند وضو و يا غسل كند تكليف چيست؟

  • ج7 - بايد وضو و غسل كه وظيفه اوست انجام دهد، مگر آنكه وقت براى آنها كافى نباشد.

   س8 - كسى كه تا به حال اشتباهى تيمّم مى‏كرده آيا بايد نماز و روزه‏هاى خود را قضا كند؟

  • ج8 - بايد اعمالى كه با آن تيمّمهاى باطل انجام گرفته قضا نمايد.

   س9 - اگر كسى نمازش را با تيمّم بخواند و بعدامعلوم شود كه وقت براى وضو يا غسل داشته نمازش چه صورت دارد؟

  • ج9 - احتياط واجب آن است كه نماز را اعاده كند.

   س10 - شخصى معتقد بود كه وقت تنگ است و با تيمّم نماز خوانده است و بعد از خواندن نماز پى برده كه وقت براى وضو ساختن داشته است آيانمازى كه خوانده صحيح است يا خير؟

  • ج10 – بنابر احتیاط واجب نماز را قضا كند.

   س11 - بعضااتّفاق مى‏افتد امدادگران براى خارج كردن ميّت يا ميّتهايى از زير آوار مجبور به دست زدن به آنها مى‏شوند و معمولابيش از يك روز يا يك هفته جهت نجات جان مصدومين و رفع نياز و گرفتاريهاى آسيب ديدگان در منطقه حادثه مثل زلزله حضور دارند و هيچگونه آب اضافى براى غسل مسّ ميّت وجود ندارد حكم نماز اينها چيست آيا براى هر نماز مى‏بايست تيمّم كنند و همچنين براى مسّ هر ميّت جداگانه بايد تيمّم كنند؟

  • ج11 - اگر بعد از تيمّم اوّل دوباره مسّ جديدى انجام شود براى نمازهاى بعد هم تيمّم لازم است ولى اگر مسّ جديدى انجام نشده، هنوز عذر باقى است يعنى آب براى غسل پيدا نشده، با همان تيمّم مى‏تواند نماز بخواند.

  تيمّم بدل از غسل در ماه رمضان

   س1 - اگر شخص جنب در ماه مبارك رمضان در تنگى وقت تيمّم كند آيا با اين تيمّم مى‏تواند نماز صبح بخواند و حال آنكه بيش از يك ساعت تا طلوع آفتاب وقت باقى مانده است؟

  • ج1 - با آن تيمّم نمى‏تواند نماز بخواند و بايد برود و غسل كند و اگر معصيت كرد و غسل نكرد تا وقت تنگ شد، بايد يك تيمّم ديگر بگيرد.

   س2 - آيا به جهت كسالت و تنبلى مى‏توان بجاى غسل تيمّم نمود يا خير؟

  • ج2 - صحيح نيست مگر آنكه وقت تنگ شود.

   س3 - كسى كه در تنگى وقت، قبل از اذان صبح در شبهاى ماه مبارك رمضان تيمّم كند و در صورت عدم وجود آب و غسل تا طلوع آفتاب، آيا شرعامى‏تواند با آن تيمّم كه كرده است نماز بخواند، و يا بايد يك تيمّم ديگرى هم بنمايد؟

  • ج3 - اگر در حال تيمّم، در تنگى وقت جهت روزه آب داشته و بعد مفقود شده، آن تيمّم كفايت نمى‏كند، ولى اگر در همان حال هم، آب نداشته و بعد از آن هم پيدا نكرده، همان تيمّم براى نماز، كافى است.

   س4 - در ماه رمضان فردى عمداغسل نمى‏كند، تا وقت تنگ شود، سپس تيمّم مى‏كند و تا طلوع آفتاب كارى كه مبطل طهارت باشد انجام نمى‏دهد، آيا با تنگى وقت مى‏شود با همين تيمّم نماز خواند يا خير؟

  • ج4 - با آن تيمّم نمى‏تواند نماز بخواند و بايد غسل كند و اگر از غسل كردن معذور است، مجدّداتيمّم نمايد، مگر آنكه عذرش از اوّل كه تيمّم كرده تا وقت تنگى نماز باقى بوده باشد.

   س5 - كسى كه در ماه مبارك رمضان، عمداغسل نمى‏كند تا وقت تنگ شود، سپس تيمّم مى‏كند آيا با بودن آب حكم غسل جنابت دارد يا خير و مى‏تواند وارد مسجد شود؟

  • ج5 - حكم غسل جنابت را ندارد، بجز در آن جهتى كه براى آن تيمّم كرده است، مثل روزه لذا داخل مسجد هم نمى‏تواند برود.

  چيزهائى كه تيمّم بر آنها صحيح است

   س1 - آيا تيمّم بر خاك كرات ديگر، جايز و كافى است؟

  • ج1 - اگر صدق خاك كند مانعى ندارد و كفايت مى‏كند.

   س2 - شخص جنب بر تربت حضرت سيدالشهداء 7 تيمّم كند، چگونه است؟

  • ج2 - اشكال ندارد.

   س3 - آيا تيمّم بر موزائيك و يا سنگ مرمر صحيح است؟

  • ج3 - سنگ مرمر اشكال ندارد، امّا تيمّم بر موزائيك صحيح نيست.

ارسال سوالات شرعی

قبل از ارسال سوال توجه فرمایید :
 • ابتدا به بانک استفتائات مراجعه نموده و چنانچه پاسخ خود را بدست نیاوردید ، سوال خود را برای ما ارسال نمایید ، این بخش تنها پاسخ گوی مسائل شرعی و اعتقادی است ، در غیر این صورت به سوالات دیگر پاسخ داده نمی شود.
 • لطفا سوالات خود را بصورت اختصار ارسال نموده ، همچنین پست الکترونیکی خود را بصورت صحیح درج نمایید .