پخش مستقیم دروس بسم الله الرحمان الرحیم rss بروزرسانی :
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی

روزه

 • مسائل روزه

  نيّت روزه

   س1 - آيا واجب است هر شب از ماه رمضان نيّت روزه كرد؟

  • ج1 - لازم نيست و نيّت كل ماه رمضان در شب اوّل كفايت مى‏كند.

   س2 - كسى كه هيچ نيّت نكند لكن ماه مبارك را روزه بگيرد، آيا صحيح است؟

  • ج2 - نيّت متحقّق است، زيرا با توجّه به ماه رمضان روزه گرفته است.

  خوردن و آشاميدن

   س1 - اگر كسى متوجّه نبود و قبل از آن كه اذان مغرب از راديو پخش شود، روزه را افطار كرد، روزه او چه حكمى دارد؟

  • ج1 - اگر سهواباشد، اشكالى ندارد ولى اگر عمداباشد روزه باطل است.

   س2 - آيا استعمال آمپولهائى كه براى دارو و درمان است يا آمپولهاى تقويتى و سرم براى روزه اشكال دارد؟

  • ج2 - استفاده از آمپولهاى غير تقويتى براى روزه‏دار مانعى ندارد ولى از آمپولهاى تقويتى اجتناب شود بهتر است.

   س3 - آيا استفاده از اسپرى براى بيمارانى كه ناراحتى ريوى دارند مبطل روزه است؟ در صورتى كه استفاده نكردن مداوم از اسپرى ضرر جانى براى شخص بيمار داشته باشد، آيا مى‏تواند در حال روزه از اسپرى استفاده كند؟

  • ج3 - استفاده كردن از اسپرى جايز است و احتياجى به وجود ضرورت ندارد.

   س4 - استفاده از بعضى وسايل موزيك بطورى است كه بايد زير زبان رفته و بيرون آورده شود و مجدّدابه داخل دهان مى‏رود و فرصتى براى پاك كردن رطوبت يا بيرون ريختن آب دهان نيست، روزه انسان چگونه است؟

  • ج4 - با فرض مذكور روزه باطل است.

   س5 - آيا فرو بردن چيزهاى غير خوردنى مثل وسايل پزشكى از حلق روزه را باطل مى‏كند؟

  • ج5 - اگر به صورتى است كه پس از فرو بردن بيرون آورده شود و مجدّدافرو برده شود و اين كار تكرار گردد، موجب بطلان روزه است و الاّ وسائلى مانند آندوسكوپى كه براى آزمايش وارد حلق و مرى مى‏شود و يكبار انجام مى‏شود، روزه را باطل نمى‏كند.

   س6 - كسانى كه داراى فشار خون هستند گاهى از كپسولى استفاده مى‏كنند كه آن را زير زبان مى‏گذارند و سريعاجذب شده و احساس فرو رفتن در حلق را نمى‏نمايند آيا در ماه رمضان مى‏توانند چنين بكنند با توجّه به اينكه اگر اينها با اين كار فشار خون را پائين نياورند احتمال عقلائى خطر برايشان وجود دارد؟

  • ج6 - اگر اين قرص با آب دهان مخلوط شود و آب دهان را دور بريزد به روزه ضرر نمى‏زند ولى اگر از راه بزاق دهان وارد حلق شود روزه باطل است و اگر در طول سال غير از اين راه ديگرى نيست و حتمابايد اين كار را انجام دهد، روزه با همان حال صحيح است و احتياطا كفّاره هم بدهد ولى اگر بعضى از ايّام اين كار را بايد انجام دهد با همان حال روزه بگيرد و احتياطا بعد از ماه رمضان قضا هم بنمايد.

   س7 - اگر شخصى در حال روزه از گلويش خون جارى گردد وظيفه‏اش چيست؟ (به علّت خشك شدن گلو مقدارى وارد دهان گردد و مقدارى هم فرو رود به داخل معده)

  • ج7- اگر بدون اختيار خون وارد حلق شود روزه صحيح است و به صرف آنكه گلو خون بيايد اشكالى به روزه وارد نمى‏كند.

   س8 - آيا مسواك زدن بدون خميردندان و يا با انگشت دهان را شستشو دادن در حال روزه مبطل روزه است؟

  • ج8 - اگر آبى كه داخل دهان جمع مى‏شود وارد حلق نشود روزه اشكال ندارد.

  دروغ بستن به خدا و پيغمبر

   س1 - اگر فرد روزه‏دار، در روز ماه مبارك رمضان به خدا و پيامبر دروغى را نسبت داد و در آن حال آنها را ضبط كرد و آن را به سمع مردم رساند و اگر شب نوار گرفت و در روز به سمع مردم رساند، روزه‏اش چه حكمى دارد؟

  • ج1 - در صورتى كه نوار را در روز، از دروغ به خدا و رسول پر كرده، احتياط واجب آن است كه روزه را قضا نمايد ولى در غير اين صورت از فروض ذكر شده موجب اشكال روزه نمى‏گردد، البتّه بهتر است همه آنها را ترك كند.

   س2 - اگر كسى در ماه رمضان، مطلبى را نسبت به خدا و يا پيامبر و ائمه بدهد و نداند كه دروغ است آيا روزه او باطل است؟

  • ج2 - با فرض مذكور روزه او صحيح است.

   س3 - در ماه رمضان شخص واعظ در سخنرانى خود بدليل اين كه نمى‏داند حديث از كدام امام است، مى‏گويد: قال المعصوم، آيا روزه اشكال دارد؟

  • ج3 - اشكالى ندارد.

   س4 - در حال روزه مطلبى را بعنوان زبان حال از ائمه معصومين نقل كردن، چه حكمى دارد؟

  • ج4 - اگر نسبت به آنها داده نشود و بصورت زبان حال باشد، اشكال ندارد و مبطل نيست.

   س5 - در ماه رمضان درباره حوادث كربلا و بيان مطالبى به عنوان زبان حال روزه را باطل مى‏كند؟

  • ج5 - اگر زبان حال بگويد و اعلام نمايد كه زبان حال است و نسبت به امام حسين ندهد، اشكال ندارد.

   س6 - غلط خواندن قرآن در ماه مبارك رمضان چه حكمى دارد؟

  • ج6 - غلط خوانى عمدى قرآن جايز نيست و اگر بدون توجّه غلط خوانده شود اشكال ندارد ولى سعى شود كه در خواندن قرآن دقّت شود.

  فرو بردن سر در زير آب

   س1 - روزه غوّاصان كه آب هم با بدن آنها اتّصال ندارد، چگونه است؟

  • ج1 - اگر غوّاصان با لباسهاى مخصوص خود زير آب بروند روزه‏شان باطل نيست.

  باقى ماندن بر جنابت و حيض و نفاس

   س1 - شخصى سحرى خورد در حالى كه يك ساعت به اذان صبح مانده و مى‏داند اگر بخوابد، جنب مى‏شود، آيا مى‏تواند بخوابد و اگر خوابيد و جنب شد و بعد از اذان صبح بيدار شود، آيا روزه‏اش صحيح است؟

  • ج1 - در صورتى كه خوابيدن ضرورت دارد، مى‏تواند بخوابد و الاّ نبايد بخوابد واگر خوابيد و خواب براى او ضرورت داشت، روزه او صحيح است و در غير اين صورت بايد روزه را قضا كند.

   س2 - شخصى در شب ماه رمضان جنب مى‏شود، يكساعت به اذان صبح مانده براى غسل به حمّام مى‏رود، لكن اذان آغاز مى‏شود روزه او چه حكمى دارد؟

  • ج2 - در صورتى كه وقت براى تيمّم دارد، تيمّم نمايد و روزه او صحيح است، در غير اين صورت روزه را بايد قضا كند.

   س3 - اگر زنى در ماه رمضان براى گرفتن روزه خود قرص ضدّ قاعدگى بخورد، ولى در ماه مبارك هنگام ايّام عادت يك قطره يا چند قطره خون مى‏بيند، آيا حكم حيض دارد؟

  • ج3 - حكم حيض را ندارد و استحاضه مى‏باشد.

   س4 - اگر زنى در وسط روز ماه مبارك خون حيض ببيند، آيا روزه او باطل است؟

  • ج4 - خون حيض مبطل روزه است و لو يك دقيقه قبل از مغرب باشد.

   س5 - اگر شخصى در ماه مبارك رمضان، بعد از بيدارى در لباس خود ترى ببيند و شكّ كند كه جنب شده يا خير، وظيفه چيست؟

  • ج5 - اگر شكّ دارد، اعتنا نكند و روزه او صحيح است.

   س6 - شخصى جنب در ماه مبارك رمضان از خواب بيدار شود و وقت تا اذان صبح تنگ است كه اگر بخواهد سحرى بخورد نمى‏رسد غسل كند و از آن طرف بدون سحرى روزه براى او دشوار است آيا مى‏تواند سحرى بخورد و قبل از اذان تيمّم كند؟

  • ج6 - وظيفه او غسل كردن است ولى اگر سحرى بخورد و غسل نكند و نزديك اذان صبح كه وقت براى غسل نيست تيمّم نمايد، روزه او صحيح است ولى معصيت كرده است.

   س7 - شخصى كه جنب شده است اگر بخاطر دور بودن حمام يا نبودن آن قبل از اذان تيمّم و بعداغسل كند روزه‏اش صحيح است يا خير؟

  • ج7 - اگر دسترسى به آب جهت غسل ندارد و يا آنكه وقت براى غسل كافى نباشد و تيمّم بدل از غسل نمايد، روزه او صحيح است.

   س8 - جهت روزه گرفتن روزه معيّن در تنگى وقت بايد تيمّم كرد همچنين وقتى كه طهارت آبى متعسّر و يا متعذّر باشد مراد از تنگى وقت چه مقدار زمانى كه نسبت به اذان صبح باقى مانده مى‏باشد؟

  • ج8 - تنگى وقت يك امر شخصى است كه در مورد افراد مى‏تواند تفاوت داشته باشد مثلاممكن است شخصى جهت تهيّه آب و غسل ده دقيقه وقت لازم داشته باشد كه همين ده دقيقه را وقت ندارد و لذا وقت براى او تنگ است و ديگرى نيم ساعت احتياج دارد ولى بيست و پنج دقيقه وقت دارد براى اين شخص هم وقت تنگ است.

   س9 - خانمى بعد از اذان صبح از حيض و يا نفاس پاك مى‏شود آيا مى‏تواند ضمن انجام غسل نيّت روزه مستحبّى و يا واجب غير معيّن نمايد؟

  • ج9 - نمى‏تواند نيّت روزه نمايد البته اگر قبل از اذان صبح پاك شود و غسل را بعد از اذان انجام دهد مانعى ندارد و بعد از غسل مى‏تواند نيّت روزه مستحبّى نمايد.

   س10 - كسى از خواب بيدار شود و يا از خواب اوّل بعد از جنابت بيدار شود و وقت تا اذان صبح براى غسل و تيمّم تنگ است تكليف روزه معيّن‏آن روز چه مى‏شود؟

  • ج10 - اگر هنوز وقت داخل نشده شروع به تيمّم كردن بنمايد، روزه او صحيح است و لو وقت در ميان تيمّم داخل شود.

   س11 - خانمى نيم ساعت بعد از اذان مغرب خون حيض مى‏بيند حال شكّ دارد كه قبل از اذان گرفتار حيض بوده يا بعد از اذان  آيا روزه آن روزش صحيح است يا باطل؟

  • ج11 - روزه او صحيح است.

  قىّ

   س1 - اگر شخصى در شب ماه رمضان غذايى بخورد كه مى‏داند در روز قىّ مى‏كند ولكن در روز قىّ نكند، آيا روزه او اشكال دارد؟

  • ج1 - احتياطاروزه آن روز را قضا كند.

   س2 - اگر روزه‏دار چند بار قىّ كند روزه او چه حكمى دارد؟

  • ج2 - اگر قىّ كردن بى‏اختيار باشد، اشكال ندارد مگر در شب كارى كرده باشد، كه در روز موجب قىّ شود كه آن روز را بعدابايد قضا كند.

  استعمال دخانیات

   س1 - شرب سيگار و مطلق دود در ماه رمضان و حالت روزه چگونه است؟

  • ج1 - احتياط واجب آن است كه روزه‏دار از رسانيدن دود سيگار و دخانيات به حلق جلوگيرى نمايد.

   س2 - استعمال سيگار براى شخص روزه‏دار چه حكمى دارد؟

  • ج2 - به احتياط واجب نبايد دود سيگار را انسان روزه‏دار به حلق برساند

  احكام مبطلات

   س1 - اگر فردى عمدادر ماه مبارك رمضان يكى از مفطرات را انجام داد، آيا بعد از بطلان روزه، مى‏تواند مفطرات ديگر را انجام دهد؟

  • ج1 - بعد از بطلان روزه انجام مفطرات ديگر در طول روز حرام است.

   س2 - آيا قصد خوردن و افطار كردن مبطل روزه است و قضا و كفّاره دارد؟

  • ج2 - روزه باطل است و بايد تا افطار امساك كند و بعد از ماه مبارك رمضان قضا نمايد.

  روزه در حال جنابت

   س1 - هرگاه زوجين، در ماه مبارك با يكديگر شوخى كنند و ترشّح ببينند، وظيفه روزه آنها چگونه است؟

  • ج1 - در صورتى كه يقين به منى بودن ترشّح ندارند روزه آنها صحيح است.

   س2 - اگر شخصى از خواب بلند شد و فهميد جنب شده در حالى كه اذان صبح هم گذشته است، تكليف او چيست؟

  • ج2 - روزه او صحيح است.

   س3 - شخصى در ماه رمضان ساعت هشت شب جنب شده و خوابيده بنا داشته كه قبل از اذان صبح بلند شود غسل كند لكن وسط اذان بلند شده روزه او چه صورت دارد اگر بنا نداشته بلند شود چطور؟

  • ج3 - روزه او صحيح است.

   س4 - شخصى در حال روزه گرفتن است بعد از ظهر مى‏بيند آثار جنابت بر او مى‏باشد و اطمينان به جنابت خود پيدا مى‏كند امّا براى او شكّ حاصل است كه آيا جنابتش قبل از اذان صبح بوده يا بعد از آن تكليفش در اين زمينه چيست؟

  • ج4 - روزه او صحيح است.

   س5 - اگر روزه‏دار در روزه‏هاى مستحبّ يا واجب در وسط روز محتلم شود آيا روزه‏اش باطل مى‏شود؟

  • ج5 - روزه او صحيح است.

   س6 - آيا جنب مى‏تواند بعد از اذان صبح نيّت روزه مستحبّى و يا واجب غير معيّن كند و حال آنكه هنوز غسل نكرده باشد؟

  • ج6 - روزه مستحبّى اشكال ندارد ولى روزه واجب صحيح نيست.

   س7 - شخصى روزه قضا گرفته و در وسط روز محتلم شده آيا روزه‏اش باطل مى‏شود؟

  • ج7 - باطل نيست.

  س8 - اگر انسان در ماه رمضان با همسر خود ملاعبه كند و جنب شود، چه صورت دارد؟

  • ج8 - در صورتى كه بداند كه اگر ملاعبه كند، جنب مى‏شود و اين كار را كرد، هم قضا و هم كفّاره بر او واجب است ولى در صورتى كه بداند جنب نمى‏شود و اتّفاقاجنب شود، روزه او صحيح است، گرچه مستحبّ است قضا نمايد.

  روزه بيمار

    س1 - چنانچه پزشكى، بيمارى را از گرفتن روزه منع كند و حال آن كه در واقع گرفتن روزه هيچ ضررى نداشته باشد، اگر بيمار اقدام به خوردن روزه كرد، وظيفه چيست؟

  • ج1 - اگر از گفته پزشك يقين و يا احتمال قوى حاصل كرد كه روزه براى او ضرر دارد، نبايد روزه بگيرد و اگر خود او مى‏داند كه براى او ضرر ندارد، بايد روزه بگيرد و به قول پزشك اعتنا نكند.

   س2 - تا چه اندازه به گفته پزشك در مورد منع از گرفتن روزه مى‏شود عمل كرد، با توجّه به اين كه بعضى از پزشكان نسبت به تخصّص خود كم اطّلاع هستند؟

  • ج2 - در حدّ يقين و يا اطمينان عقلائى.

   س3 - كسى كه يقين ندارد ولكن خوف دارد بيمارى او تشديد شود، مى‏تواند روزه نگيرد؟

  • ج3 - اگر خوف عقلائى باشد بايد روزه را افطار كند.

   س4 - آيا اعتياد شديد به سيگار، نوعى مريضى حساب مى‏شود و فرد معتاد به آن، مى‏تواند افطار كند؟

  • ج4 - افطار كردن جايز نيست.

  روزه مسافر

   س1 - شخصى كه مسافر است و هنگام برگشت در سه كيلومترى وطن قرار دارد، چون در ارتفاع بالاترى قرار دارد، ديوار وطن را هم مى‏بيند و هنگام اذان ظهر نيز مى‏باشد، وظيفه او نسبت به روزه چيست؟

  • ج1 - اگر در هنگام ظهر به مسافت حدّ ترخّص متعارف رسيده باشد، آن روز را مى‏تواند نيّت روزه كند و الاّ نمى‏تواند روزه بگيرد.

   س2 - آيا حكم روزه و نماز مسافر در باب حدّ ترخّص، تفاوت دارد يا خير؟

  • ج2 - تفاوت ندارد.

   س3 - اگر كسى بعد از اذان ظهر به محلّ اقامت خود برسد روزه او چه حكمى دارد؟

  • ج3 -  در صورتى كه قبل از ظهر شرعى به محلّ اقامت خود برسد، روزه او صحيح است و الاّ روزه آن روز را بايد قضا كند.

   س4 - حكم روزه امدادگرانى كه در ماه رمضان در منطقه حادثه (مثل سيل و زلزله) دائمادر تردّد هستند چيست؟

  • ج4 - اگر تردّد آنها از محّل زلزله به وطن است به طورى كه تعداد سفرها متفاوت است، مصداق كثيرالسفر مى‏باشد و بايد روزه بگيرد ولى اگر در همان منطقه سفرهاى متعدّد مى‏كند نمى‏تواند روزه بگيرد.

   س5 - شخص مردّد بعد از سى روز نماز را تمام مى‏خواند و روزه مى‏تواند بگيرد حال رفتن او به خارج از حدّ ترخص مجاز است يا خير؟

  • ج5 - تا كمتر از مسافت اشكال ندارد.

   س6 - كسى در ماه رمضان قصد كرده 10 روز در جائى بماند ولى 21 روز ماند روز 22 بنا دارد برود جائى كه 22 كيلومتر فاصله دارد و يك شب بماند و برگردد روز 22 حركت كرد و تا 14 كيلومتر رفت امّا شخصى به او گفت مكانى كه مى‏خواهيد برويد از 22/5 كيلومتر بيشتر است چون شخص مسافر يقين داشته كمتر از 22/5 كيلومتر است برگشت به مكان اوّل حال نماز و روزه او در بقيّه ماه رمضان چه صورت دارد؟

  • ج6 - با فرض مذكور قصد اقامه او به هم نخورده و نماز و روزه‏اش صحيح است.

  نذر روزه در سفر

   س1 - اگر شخصى نذر كرد روز جمعه روزه بگيرد و اتّفاقاروز جمعه مسافر شد، وظيفه او چيست؟

  • ج1 - اگر نيّت نذرش با فرض سفر نبوده باشد، روزه نگيرد اما اگر نيّت كرده باشد كه در هر حال روزه بگيرد حتى اگر مسافر باشد، بايد روزه بگيرد.

   س2 - اگر كسى نذر كرد در مسافرت مشهد مقدّس روزه بگيرد، لكن در آنجا شرايط برايش فراهم نشد، تكليف او چيست؟

  • ج2 - در صورتى كه شرائط از قبيل قصد اقامه باشد لازم نيست براى روزه نذرى در سفر قصد اقامه كند بلكه اگر نذر كرد، مى‏تواند حتّى در سفر بدون قصد اقامه روزه بگيرد و اگر منظور از شرائط، مثل قدرت وامثال آن باشد كه قدرت بر روزه گرفتن نداشته باشد، واجب نيست به نذر عمل كند.

   س3 - كسى كه در مسافرت اعتكاف مى‏كند، آيا مى‏تواند روزه ايّام آن را بگيرد؟

  • ج3 - در صورتى كه امكان گرفتن روزه باشد، اعتكاف صحيح و الاّ اعتكاف هم صحيح نيست.

   س4 - كسى نذر كند كه جمعه‏ها روزه بگيرد بدون در نظر گرفتن اينكه مسافر باشد يا حاضر، در اين صورت اگر بعضى از جمعه‏ها مسافر باشد مى‏تواند روزه بگيرد يا خير؟

  • ج4 - در سفر با وصف مذكور نمى‏تواند روزه بگيرد.

   

  جاهائى كه فقط قضاى روزه واجب است

   س1 - شخص جنب در ماه رمضان وقتى سر و گردن و يا طرف راست را مى‏شويد فجر صادق طلوع مى‏كند، با دو فرض تقصير و عدم تقصير آيا روزه او قضا و كفّاره دارد؟

  • ج1 - در صورتى كه مقصّر نبوده و عمدى هم در تأخير نداشته، روزه او صحيح است و در صورت تقصير، فقط بايد روزه را قضا كند.

   س2 - دختر خانمى سال اوّل تكليفش را روزه نگرفته، وظيفه‏اش چيست؟ آيا كفّاره هم بر او واجب است؟

  • ج2 - در صورتى كه شرائط روزه گرفتن مثل استطاعت بدنى در او بوده و روزه نگرفته است، بايد روزه را قضا و كفّاره هم بدهد و امّا اگر قدرت بدنى نداشته و بسيار ضعيف بوده كه معمولاروزه گرفتن برايش قابل تحمّل نبوده، فقط قضا دارد.

   س3 - آيا زنى كه در ماه مبارك عادت مى‏شود، بايد كفّاره ايّام عادت را بدهد؟

  • ج3 - كفّاره ندارد و فقط بايد قضاى روزه را بعد از ماه رمضان بجا آورد.

   س4 - كسى كه در ماه رمضان با آب نجس غسل كرده بعد از چند روز فهميد، نمازها و روزه‏هاى او چه حكمى دارد؟

  • ج - بايد نماز و روزه را قضا كند.

   س5 - اگر انسان به حكم حاكم شرع روزه خود را افطار كند، بعد كشف خلاف شود، تكليف چيست؟

  • ج5 - فقط قضا دارد.

   س6 - شخصى از سنّ پانزده سالگى شروع به خواندن نماز و گرفتن روزه مى‏نمايد حال آنكه قبل از پانزده سالگى بالغ بوده است ولى دو شرط ديگر بلوغ را نمى‏دانسته است و فكر مى‏كرده شرط بلوغ پانزده سال قمرى است و دو شرط ديگر را در سنّ نوزده سالگى ملتفت و متوجّه شده است آياروزه‏هايش را كه نگرفته است بايد كفّاره بدهد؟

  • ج6 - با فرض مذكور فقط بايد روزه را قضا نمايد.

   س7 - افطار روزه قضا قبل از ظهر يا بعد از ظهر چه حكمى دارد؟

  • ج7 - اگر وقت براى قضا تنگ است قبل از ظهر هم نمى‏تواند افطار كند ولى در وسعت وقت براى قضا قبل از ظهر مى‏تواند روزه را افطار كند.

   س8 - خانمى بعد از اينكه با شوهرش نزديكى كرد بر اثر خجالت بدون غسل نماز و روزه انجام داده است حالا اين زن هفتاد سال دارد فعلانه توان قضاى نماز و روزه را دارد و نه قدرت دادن كفّاره در اين صورت چه كارى را بايد انجام دهد؟

  • ج8 - هر مقدار از نماز و روزه‏اى را كه يقين دارد در حال جنابت انجام داده است بايد قضا كند البته به شرط آنكه غسل واجبى در اين بين انجام نداده باشد و سعى در قضا كردن بنمايد و اگر نتوانست وصيّت كند.

   س9 - كسى مى‏داند پنج روز روزه قضا دارد نمى‏داند عمداروزه نگرفته يا مسافر بوده يا مريض بوده در اين صورت پنج روز روزه قضا مى‏گيرد كفّاره كدام را انجام دهد تا برئ الذمّه شود؟

  • ج9 - فقط قضا بر او واجب است.

  جاهائى كه قضا و كفّاره واجب است

   س1 - اگر شخصى يك روز روزه ماه مبارك رمضان را عمدابشكند بعدامى‏تواند اوّل كفّاره را بجا آورد و سپس قضاى آن روز را انجام دهد؟

  • ج1 - تفاوت ندارد مگر آنكه وقت براى شصت روز روزه نداشته باشد كه در اين صورت اوّل بايد قضاى روزه را بجا آورد.

   س2 - اگر كسى در ماه مبارك، بواسطه نگاه كردن به منظره تهييج كننده يا نامحرم جنب شود، آيا روزه او باطل است و قضا و كفّاره دارد؟

  • ج2 - اگر روزه‏دار اطمينان دارد كه منى از او خارج نمى‏شود و اتّفاقاً بيرون آيد، بنابر احتياط مستحبّ قضاى روزه آن روز را بگيرد، ولى اگر اطمينان ندارد و به نامحرم يا منظره مهيّج نگاه كند و منى خارج شود، بايد روزه را قضا و كفّاره هم بدهد.

   س3 - كسى كه قضا و كفّاره بر گردن اوست آيا ترتيب لازم است؟

  • ج3 - ترتيب لازم نيست.

   س4 - چنانچه در ماه رمضان شخصى روزه‏دار، حيوانى را وطى كرد (قبلايا دبراً، حلال گوشت يا حرام گوشت) ولى منى از او خارج نشد، آيا روزه او باطل است يا خير؟ در صورت بطلان، آيا قضا و كفّاره دارد؟ و در فرض كفّاره آيا كفّاره او جمع است يا خير؟

  • ج4 - روزه باطل مى‏شود و لو انزال منى نشده باشد و در اين صورت قضا لازم است و كفّاره جمع هم واجب مى‏شود على الاحوط.

   س5 - فردى به گمان اين كه بلوغ پسرها، در سنّ پانزده سال شمسى است، ماه مبارك رمضان را روزه نگرفته، سپس معلوم شده پانزده سال قمرى او تمام شده آيا بر او كفّاره لازم است؟

  • ج5 - در صورتى كه جاهل مقصّر باشد، يعنى مى‏توانسته سئوال كند و نكرده به احتياط واجب كفّاره لازم است.

   س6 - اگر انسان مشغول گرفتن روزه كفّاره شد كه 31 روز بايد متوالى باشد، امّا بعد از گرفتن 25 روز متوجّه شد كه يك روزى، روزه نذر معيّن بدهكار است، حال وظيفه او چيست؟ آيا كفّاره بر نذر مقدّم است؟

  • ج6 - نذر مقدّم است و با فرض سئوال توالى به هم نمى‏خورد و بعد از اداء نذر، كفّاره را ادامه بدهد.

   س7 - آيا در كفّاره جمع كه دسترسى به عبد نيست، چه بايد كرد؟

  • ج7 - ساقط است.

   س8 - اگر فردى هر روز صبح مقدارى پول بعنوان صدقه كنار بگذارد، بعد از يكسال مى‏خواهد آن را بعنوان كفّاره روزه بدهد جايز است يا خير؟

  • ج8 - اگر از اوّل به اين صورت براى كفّاره نيّت كند، اشكال ندارد و الاّ از كفّاره كفايت نمى‏كند.

   س9 - شخصى در ماه مبارك رمضان يا روزه نذرى يا قضاى روزه ماه مبارك، البتّه بعد از زوال با چيز حرامى روزه خود را باطل مى‏كند، حكم مسئله چيست؟ و بعد براى كفّاره جمع كه يكى از آنها گرفتن 60 روز روزه است، تا سال آينده نگرفت آيا مدّ طعام لازم است؟

  • ج9 - كفّاره جمع در صورتى واجب است كه با چيز حرام، روزه ماه رمضان را افطار كند و همچنين است روزه نذر و قضاى ماه مبارك رمضان و اگر كفّاره را كه روزه است تا سال آينده نگرفت، مجدّدابر او كفّاره لازم نمى‏شود.

  جاهائى كه فقط كفّاره روزه واجب است

   س1 - كسى كه در ميزان وجوب كفّاره شكّ دارد، چقدر بايد بدهد تا برئ الذمّه شود؟

  • ج1 - مقدارى را كه يقين دارد، بايد پرداخت نمايد.

   س4 - آيا بر زنى كه كفّاره شصت روز، روزه واجب است و سى روز آن را متوالياًمى‏گيرد آنگاه عادت مى‏شود، چنانچه بعد از پاكى اقدام به گرفتن روزه كند، توالى حاصل شده يا خير؟

  • ج4 - عذر شرعى باعث از بين رفتن توالى نمى‏شود.

   س5 - آيا وجوب اداء مدّ طعام فورى است يا تأخير آن تا آخر ماه رمضان و يا تقديم آن بعنوان قرض دادن جايز است؟

  • ج5 - بهتر است كه تأخير نيندازد و اگر بعنوان قرض به فقير بدهد و در موعدش بعنوان كفّاره قبض و اقباض كند يا وكالت به فقير بدهد در مورد قبض و اقباض، اشكال ندارد.

   س6 - آيا زنى كه روزه نگرفته و كفاره بر گردن اوست و قدرت اداى آن را ندارد، دادن كفّاره بر عهده شوهر اوست؟

  • ج6 - هر وقت زن تمكّن پيدا كرد بر خود او لازم است كه بپردازد.

   س7 - كسى كه به وقت اهل سنّت افطار كرده و مسئله را نمى‏دانسته آيا كفّاره بر او واجب است؟

  • ج7 - كفّاره در صورتى واجب مى‏شود كه تقيّه نباشد و جاهل مقصّر باشد ولى اگر از روى تقيّه باشد بنابر احتياط فقط قضا واجب است.

  مسائل كفّاره

   س1 - اگر كسى كفّاره شصت روز روزه گرفتن بدهكار باشد آيا مى‏تواند اوّل 29 روز متفرّقه را بگيرد سپس 31 روز پيوسته را بگيرد؟

  • ج1 - اوّل بايد 31 روز روزه بگيرد تا مصداق شهرين متتابعين حاصل شود.

   س2 - اگر انسان مشغول گرفتن روزه كفّاره شد كه در 31 روز بايد متوالى باشد امّا بعد از گرفتن 25 روز متوجّه شد كه يك روز روزه نذر معيّن بدهكار است حال وظيفه چيست آيا كفّاره بر نذر مقدّم است؟

  • ج2 - روزه نذر معيّن را در زمان خودش بگيرد و كفّاره روزه را ادامه دهد و اين فاصله ضرر به توالى كفّاره روزه نمى‏زند.

   س3 - اگر شخصى كفّاره شصت روز روزه گرفتن بدهكار باشد حال اگر در ميان روزه پنجم عمدا چيزى بخورد آيا باز هم كفّاره شكستن روزه را دارد يا خير و اگر باشد چه مقدار؟

  • ج3 - كفّاره ندارد بلكه بايد از اوّل شروع كند يعنى آن چهار روز را كه گرفته است به درد نمى‏خورد.

   س4 - اگر كسى جهت كفّاره افطار عمدى، روزه شصت روز را انتخاب كند و در بين ايّام انجام روزه در حالى كه روزه است با حرام افطار كند آيا كفّاره ديگرى بر او واجب مى‏شود يا خير؟

  • ج4 - كفّاره ندارد ولى چنانچه در بین31 روز اول باشد دوباره بايد از اوّل شروع به روزه گرفتن نمايد.

  احكام كفّاره روزه

   س1 - آيا در كفّاره ماه رمضان، مى‏توان به جاى يك مدّ طعام قيمت آن را به فقير داد و به او گفته شود كه فديه است و لو آن كه به او اطمينان نداشته باشيم كه طعام خريدارى مى‏كند؟

  • ج1 - پول دادن جايز نيست، مگر آن كه در صورت اطمينان، به گيرنده وكالت بدهد كه آن را طعام بخرد كه در اين حال مانعى ندارد.

   س2 - اگر كسى اجير شد بر طبخ طعام مساكين، آيا اجرْ العمل را مى‏تواند از كفّاره بردارد؟

  • ج2 - خير نمى‏تواند بردارد.

   س3 - آيا دادن كفّاره به كسى كه او واجب النفقه است، جايز است؟

  • ج3 - جايز نيست.

   س4 - آيا كفّارات غير عمدى روزه را مى‏توان در مصارف عام المنفعه مصرف نمود؟

  • ج4 - جايز نيست، بلكه بايد به مصرف طعام فقرا برسد.

   س5 - كفّاره تأخير در حال حاضر چه مقدار است؟

  • ج5 - يك مد طعام كه حدود 750 گرم است.

   س6 - آيا در شرع انور اسلام يا در تاريخ ائمه اطهار7 يا متون فقهى بجا مانده از حضرات مراجع تقيلد مقدار تعزير روزه‏خوارى مشخص گرديده است يا خير؟

  • ج6 - اگر مراد صرف روزه‏خوارى است، براى صرف روزه‏خوارى در اسلام تعزيرى معيّن نشده ولى اگر مراد روزه‏خوارى به طور علنى و آشكارا باشد 25 تازيانه معيّن شده است.

   س7 - شخصى يقين دارد روزه براى او ضرر دارد يا شكّ دارد يا احتمال دهد كه ضرر داشته باشد روزه استيجارى گرفته در اين صورت مى‏تواند روزه بگيرد يا نه و اگر گرفت برئ الذمّه مى‏شود يا خير؟

  • ج7 - مبر ذمّه نيست.

   س8 - چنانچه فردى با حرام افطار نمايد لكن آن حرام حدّ الهى نداشته باشد مانند افطار با گوشت خوك آيا دو تعزير دارد يا باعث تشديد تعزير روزه‏خوارى مى‏گردد؟

  • ج8 - اگر موجب خدشه‏دار شدن عفت عمومى جامعه شود تشديد تعزير هم امكان دارد.

   س9 - كسانى كه وظيفه آنها هر روز يك مد طعام است بايد آخر ماه رمضان كفّاره را بدهند يا پايان هر روز مى‏شود داد؟

  • ج9 - پايان هر روز هم بدهند كفايت مى‏كند.

   س10 - چگونه خواهد بود حكم تعزير كسى كه با مسكرات يا هر عمل ديگرى كه حدّ الهى دارد روزه خود را باطل نمايد آيا فقط به همان حدّ محكوم مى‏گردد يا هم حدّ دارد و هم تعزير، مقدار آن را بيان فرمائيد؟

  • ج10 - در قضاوت اميرالمؤمنين آمده است كه جوانى با شراب روزه خود را افطار كرد و حضرت 80 تازيانه به عنوان حدّ شرب خمر (شراب) و 20 تازيانه هم براى افطار با شراب به او تازيانه زد.

   س11 - بدهى زن مانند كفّاره روزه و كفّاره حج و عمره بر شوهر واجب است؟

  • ج11 - به عهده خودش مى‏باشد و اگر شوهر هم خواسته باشد بدهد بايد به زن ببخشد و زن پرداخت كند.

   س12 - كسى كه در حضور مردم و آشكارا روزه‏خوارى كند حدود اسلامى در رابطه با او چيست؟

  • ج12 - حدّ ندارد ولى بايد تعزير شود كه 25 تازيانه است.

  روزه استيجارى

   س1 - آيا كسى كه خود روزه قضا دارد، مى‏تواند اجير شود؟

  • ج1 - احتياط در ترك اجير شدن است.

   س2 - اگر شخصى روزه استيجارى گرفته آيا مى‏تواند به كمك همسر و فرزندانش روزه استيجارى را بگيرند؟

  • ج2 - در صورتى كه شخص دهنده روزه استيجارى قيد مباشرت نكرده باشد، اشكال ندارد.

   س3 - آيا كسى كه روزه يا نماز قضا دارد مى‏تواند نماز و روزه استيجارى بگيرد؟

  • ج3 - نماز اشكال ندارد ولى احتياط در آن است كه روزه استيجارى نگيرد.

   س4 - افطار روزه استيجارى قبل يا بعد از ظهر چه حكمى دارد؟

  • ج4 - احتياط واجب آن است كه بعد از ظهر افطار نكند.

  استفاده از قرص براى روزه

   س1 - زنانى كه در ماه رمضان قرص مصرف مى‏كنند تا عادت نشوند آيا صحيح است؟

  • ج1 - اگر مستلزم ضرر به نفس نباشد، اشكالى ندارد و در صورت جلوگيرى كردن از عادت، بايد روزه بگيرد.

   س2 - آيا استفاده بيماران تنفسى و ريوى از اسپريها مضرّ به روزه است؟

  • ج2 - اگر اسپرى مايع دار است و به حلق مى‏رسد براى روزه مضرّ است ولى اگر گاز است مضرّ نيست.

   س3 - آيا زن روزه‏دار در روز مى‏تواند از پماد در فرج خود استفاده كند؟

  • ج3 - روزه را باطل نمى‏كند.

   س4 - استفاده از كرم و پماد ويتامين و تقويتى جهت ماليدن براى روزه‏دار چه حكمى دارد؟

  • ج4 - اشكال ندارد.

   س5 - خانمى در طول ماه رمضان براى جلوگيرى از عادت ماهانه قرص مى‏خورد روزه او چه صورتى دارد؟

  • ج5 - اگر خون نبيند روزه او صحيح است به شرط آنكه مصرف قرص براى زن ضرر مهمّى نداشته باشد.

   س6 - آيا زن مى‏تواند براى گرفتن روزه ماه رمضان قرص بخورد؟

  • ج6 - در صورتى كه ضرر قابل اعتنايى نداشته باشد مانعى ندارد.

  قضاى روزه والدين

   س1 - آيا بر پدر و مادرى كه شرعاروزه واجب نبوده، بر پسر بزرگتر قضا واجب مى‏شود؟

  • ج1 - واجب نيست.

   س2 - پدرى كه خود در گرفتن روزه سهل‏انگارى مى‏كرده، با توجّه به اين كه به او متذكّر مى‏شوند، آيا قضاى روزه او بر عهده پسر بزرگتر است؟

  • ج2 - به نظر ما واجب است.

   س3 - آيا كفّاره‏اى كه بر گردن زن است، شوهر او بايد بپردازد؟

  • ج3 - خير، امّا مرد مى‏تواند تبرّعابه زن مقدار كفّاره را بدهد و زن از جانب خود اخراج كند.

   س4 - آيا كفّاره روزه‏هاى قضا شده پدر نيز بر پسر بزرگتر واجب است؟

  • ج4 - بر پسر بزرگ واجب نيست.

  غسل جنابت در بين اذان در ماه رمضان

   س1 - كسى كه بخواهد روزه ماه مبارك رمضان را بگيرد و در بين غسل واجب اذان صبح بگويند تكليف روزه‏اش چيست؟

  • ج1 - چون معمولادر اذانها يك مقدار احتياط مى‏شود و قبل از وقت گفته مى‏شود روزه صحيح است و مى‏توان استصحاب ليليه كرد مگر آنكه يقين به صبح شدن داشته باشد كه در اين صورت بايد قضا نمايد.

  هلال ماه

   س1 - آيا ارتفاع و تطوّق هلال دلالت بر شب دوّم دارد يا نه؟

  • ج1 - تطوّق در بعضى از روايات صحيح از موسى بن جعفر 7 رسيده كه علامت دوّم ماه است، ولى اكثر فقهاء خصوصامتقدّمين اعراض نموده‏اند، لذا مورد تائيد نمى‏باشد و دلالتى بر دوّم ماه نيست و اختلاف در اين مسئله مبنائى است.

   س2 - اگر هلال ماه مبارك، در شهرى ديده شد، آيا براى شهرهاى ديگر كه افق آنها يك الى دو ساعت فرق دارد ثابت است؟

  • ج2 - ملاك، وحدت افق است و عرف اگر يك افق را براى دو شهر قائل است، كفايت مى‏كند و معمولا تفاوت يك يا دو ساعت مضرّ به وحدت افق نيست.

   س3 - اگر براى بعضى از مراجع تقليد اوّل ماه شوّال ثابت شود و عيد فطر را اعلام نمايند ولى حاكم شرع (ولىّ فقيه جامع شرايط) اوّل ماه را اعلام نكند وظيفه مقلّد چيست؟

  • ج3 - اگر مقلّد از كلام مرجعش علم پيدا كرد كه اوّل ماه است، بايد افطار نمايد ولى اگر علم پيدا نكرده حقّ افطار ندارد.

   س4 - آيا اعلام عيد فطر مخصوص حاكم شرع (ولىّ فقيه جامع شرايط) است يا مراجع تقليد نيز مى‏توانند اعلام عيد فطر نمايند؟

  • ج4 - البته اختصاص به ولىّ فقيه ندارد ولى از آنجا كه در بسيارى موارد موجب مشكلاتى است بايد حاكم شرع مبسوط اليد حكم نمايد.

   س5 - به نظر مبارك شما شبى كه در آن ماه به صورت قرص كامل است (شب چهاردهم) دليل و ملاك شرعى براى ثابت شدن اوّل ماه قمرى مى‏باشد تا از اين راه وضعيت يوم الشكّ معلوم شود؟

  • ج5 - راه ثبوت اوّل ماه نيست.

   س6 - به نظر مبارك معظّم له علامت يا علامتهاى هلال شب اوّل ماه قمرى چه مى‏باشد؟

  • ج6 - از نظر شرعى علائمى براى شب اوّل ماه نداريم.

   س7 - آيا روزى را كه جمهورى اسلامى ايران عيد فطر اعلام مى‏كند در افغانستان هم مى‏توانيم عيد بگيريم يا خير؟

  • ج7 - چون ما اختلاف افق را قائل هستيم اگر افق افغانستان با ايران تفاوت فراوان دارد عيد ثابت نيست گرچه به نظر مى‏رسد افغانستان با ايران از نظر افق اختلاف ندارد.

   

  متفرّقات

   س1 - چه موقع از اذان، مى‏توان در ماه مبارك افطار كرد و يا در سحر از خوردن اجتناب نمود؟

  • ج1 - در هنكام سحر و افطار اذان مناط نيست مگر اطمينان به دخول وقت از آن حاصل شود و ملاك دخول وقت است و لازم نيست مقدارى از اذان بگذرد بلكه بمحض آن كه مغرب شرعى شد، مى‏تواند افطار كند.

   س2 - در چهار مكانى كه مسافر نسبت به قصر و اتمام نماز مخيّر است آيا در روزه هم اين حكم جارى است يا خير؟

  • ج2 - حكم به تخيير، مخصوص نماز است و روزه اين حكم را ندارد.

   س3 - ايّام محاق چند روز است و در چه زمانى از ماه است؟

  • ج3 - البتّه موضوع محاق اختلافى است، از يك روز به آخر ماه گرفته تا سه روز ولى اصحّ پيش ما اين است كه بستگى به ماه دارد، اگر ماه كسر باشد از بيست و هفتم تا آخر ماه است و اگر ماه تمام باشد از بيست و هشتم تا آخر، و جهت آن اين است كه چون صبح كه آفتاب طلوع مى‏كند، طلوع ماه است لذا نور ماه را محو مى‏كند كه او را محاق مى‏نامند.

   س4 - آيا استمناء از گناهان كبيره است و روزه را باطل مى‏كند؟

  • ج4 - بعيد نيست كه جز گناهان كبيره باشد و روزه را باطل مى‏كند.

   س5 - آيا مى‏توان مظالم را به سيل زدگان و زلزله زدگان داد؟ و اگر كسى پرداخت برئ الذمّه مى‏شود؟

  • ج5 - مال مظلمه مصرف خاصّى دارد و به موارد مذكور در سئوال نمى‏توان داد پس برئ الذمّه شدن در صورت پرداخت به موارد فوق مشكل است مگر آن كه استحقاق آنها را بداند.

  س6 - مظالم يعنى چه؟ آيا مصرف آن نياز به اجازه مجتهد دارد؟

  • ج6 - كسى كه احتمال دهد مالى از مردم پيش او است و يا در حقّ كسى اجحاف نموده و صاحبان آن را نمى‏شناسد و مقدار آن را هم نمى‏داند يا فقط مقدار را بداند اين را مظالم گويند كه در مصرف آن بايد از مجتهد اجازه گرفته شود.

   س7 - اگر در كشورى از شهر بزرگ آن اذان پخش شود از راديو و تلويزيون آيا همه كسانى كه مى‏شنوند مى‏توانند افطار كنند؟

  • ج7 - هر شهر براى خود افق معيّنى دارد كه بايد طبق افق هر شهر مغرب و صبح و ظهر شرعى محاسبه و به وظايف شرعيّه عمل گردد.

ارسال سوالات شرعی

قبل از ارسال سوال توجه فرمایید :
 • ابتدا به بانک استفتائات مراجعه نموده و چنانچه پاسخ خود را بدست نیاوردید ، سوال خود را برای ما ارسال نمایید ، این بخش تنها پاسخ گوی مسائل شرعی و اعتقادی است ، در غیر این صورت به سوالات دیگر پاسخ داده نمی شود.
 • لطفا سوالات خود را بصورت اختصار ارسال نموده ، همچنین پست الکترونیکی خود را بصورت صحیح درج نمایید .