پخش مستقیم دروس بسم الله الرحمان الرحیم rss بروزرسانی :
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی

نذر

 • مسائل نذر

  انعقاد نذر

   س1 - شخصى صيغه نذر را چنين گفته اگر در كارم موفق شدم چهار ماه روزه بگيرم آيا لازم الوفاء است؟

  • ج1 - البتّه از صيغه نذر و مادّه آن استفاده نكرده ولى احتياط آن است كه به نذر عمل شود.

   س2 - شخصى نذر كرده با صيغه شرعى كه فرزند خود را در مشهد مقدّس يا كربلا ختنه كند، آيا نذر رجحان شرعى دارد و منعقد مى‏گردد؟

  • ج2 - نذر منعقد مى‏گردد.

   س3 - نذر به چه چيزى منعقد مى‏شود؟

  • ج3 - بايد متعلّق نذر رجحان شرعى داشته باشد و انشاء صيغه هم بكند به هر لغت و زبانى كه باشد و احتياط واجب آن است كه به هر نوع صيغه باشد، عمل شود.

   س4 - غالب مردم مى‏گويند نذر مى‏كنم كه اگر حاجتم بر طرف شد مثلاگوسفندى ذبح كنم، اوّلاآيا اين نحوه گفتن موجب انعقاد نذر است ثانيااگر توانايى ذبح را نداشت، وظيفه چيست؟

  • ج4 - بلى نذر منعقد مى‏شود و اگر از اوّل قدرت اداء نذر را داشته و بعد عدم توانايى عارض شده، هر زمان كه قدرت پيدا كرد، عمل به نذر نمايد.

   س5 - شخصى گوسفندى را نذر حضرت عباس 7 كرده كه دهم محرّم ذبح كند قبل از دهم محرّم گوسفند زائيد نمائات منفصل مثل شير و پشم هم داشته، آيا اينها جز نذر حساب مى‏شود؟

  • ج5 - اگر زمانى كه نذر كرده گوسفند حامله نبوده است و در مدّتى كه متعلّق نذر بوده حامله شده است، جز نذر محسوب مى‏شود و اگر زمانى كه نذر كرده حامله بوده و فقط خود گوسفند را نذر كرده، نتاج گوسفند جز نذر نيست و به همين نحو است در مورد پشم گوسفند و امّا در مورد شير احتياط مطلوب است.

   س6 - اگر در فرض بالا فرد معصيت كرد و گوسفند را ذبح نكرد و بعد گوسفند حامله شد و زائيد، آيا بچّه هم تابع نذر است؟

  • ج6 - در فرض مذكور، بايد بچّه گوسفند را جهت نذر خرج كند.

   س7 - اگر گوسفند نذر شده را ذبح كنند آيا پوست آن هم تابع نذر است كه بعد از فروش در جهت نذر خرج شود؟

  • ج7 - اگر به صورت مطلق نذر كرده، بايد بهاء پوست را هم در جهت نذر خرج كند و امّا اگر به صورت مشروط و يا بنحو متعارف (كه معمولاپوست را قصّاب بر مى‏دارد) نذر كرده مى‏تواند از نذر خارج كند گرچه احتياط آن است كه آن هم در جهت نذر مصرف شود.

   س8 - آيا مى‏شود پول قربانى‏هاى مردم را كه نذر حضرت عباس 7 مى‏كنند جمع كرد و خرج مسجد نمود؟

  • ج8 - در صورتى كه قربانى‏ها به صورتى نذر شده كه بايد خود آن را مصرف كرد، نمى‏توان به پول تبديل كرد و خرج مسجد نمود ولى اگر به صورتى نذر شده كه ثواب آن را تقديم حضرت ابوالفضل 7 كند، اشكال ندارد.

   س9 - شخصى نذر كرده پنج روز پشت سر هم روزه بگيرد، لكن يك روز را فراموش كرده وظيفه چيست؟

  • ج9 – احتياطا همه را اعاده نمايد.

   س10 - شخصى مقدار چند سير كابل افغانستان آرد گندم نذر امام حسين 7 دارد كه در افغانستان روز هفتم محرّم براى مردم مى‏داد حالا در جمهورى اسلامى ايران امكان پختن نيست مدّت چند سال است كه قيمت همان مقدار را از نانوائى نان تهيّه كرده و در روز عاشورا براى عزاداران حسينى اطعام مى‏كند آيا اين نذر كه از روز هفتم به روز عاشورا انتقال يافته اشكال دارد يا خير؟

  • ج10 - اگر از اوّل كه نذر كرده روز هفتم را معيّن كرده باشد، تغيير آن به روز عاشورا صحيح نيست ولى اگر معيّن نكرده باشد اشكال ندارد.

   س11 - شخصى نذر امام حسين 7 دارد و تا خودش در قيد حيات است به هر وسيله انجام مى‏دهد و بعد از فوت شخص ، فرزندان آن مرحوم نذر را انجام نمى‏دهند آيا براى فرزندان لازم است كه نذر پدر مرحوم خود را انجام بدهند يا خير؟

  • ج11 - بر اولاد واجب نيست كه نذر پدر را عمل كند.

   س12 - شخصى گوسفندى را نذر قرار مى‏دهد كه دهه محرّم الحرام بكشد بعد معلوم مى‏شود كه گوسفند آبستن است آيا اين گوسفند را مى‏تواند بكشد يا تا سال آينده معطّل كند؟

  • ج12 - اگر سال نذر را معيّن كرده بايد همان سال به نذر عمل كند و الاّ مى‏تواند در سال بعد قربانى نمايد.

   س13 - گوساله‏اى را در كوچكى براى امام حسين 7 نذر قرار مى‏دهند وقتى بزرگ شد گاو مى‏شود آن گاو را بايد كشت و يا مى‏توان فروخت و با قيمت آن براى حسينيه فرش و ظرف تهيّه نمود آيا جايز است يا حتمابايد آن گاو را كشت؟

  • ج13 - بستگى به چگونگى نذر دارد اگر خود گاو را نذر كرده كه ذبح نمايد بايد ذبح كند و اگر نذر كرده كه اين گاو جهت حسينيه مصرف شود مى‏تواند آن را ذبح كند يا بفروشد و مايحتاج حسينيه را تهيّه نمايد.

   س14 - كسى كه مى‏گويد اگر مريض من خوب شد فلان كار را انجام مى‏دهم يا اگر كارم درست شد چنين عملى انجام مى‏دهم آيا چنين نيّتى نذر حساب مى‏شود كه عمل به آن واجب باشد يا حتمابايد صيغه نذرى كه در رساله‏ها نوشته شده خوانده شود تا در آن صورت قابل تغيير بوده يا واجب الوفاء نباشد؟

  • ج14 - به نظر ما در تحقّق نذر همين مقدار كافى است و بايد به نذر عمل شود.

   س15 - اينجانب گوسفندى را نذر هيئت حضرت ابوالفضل 7 نمودم آيامى توانم اين گوسفند را در هيئت امام حسين 7 به مصرف برسانم زيرا اگر استفاده نشود اين گوسفند ضعيف مى‏شود و از دست مى‏رود و آيا مى‏توانم در ايّام فاطميه اين گوسفند را صرف عزادارى حضرت زهرا (س) كنم حكم را بيان فرمائيد؟

  • ج15 - اگر به نام حضرت ابوالفضل 7 صرف شود و در آن مجالس نامى‏هم از ايشان برده شود، كفايت مى‏كند مگر در نذر هيأت مخصوصى نذر شده كه بايد در همان هيأت مصرف گردد.

   س16 - اينجانب گوسفندى را نذر حرم امام رضا 7 نمودم حال بردن آن گوسفند زنده به مشهد مشكل است آيا مى‏توانم گوسفند را ذبح كنم و به مشهد منتقل كنم؟

  • ج16 - اگر نذر شما گوسفند بوده و معيّن نكرديد كه زنده باشد، اشكال ندارد و مى‏توانيد آن را ذبح كرده و به مشهد ببريد.

   س17 - شخصى جو و گندم وقفى دارد كه در ايّام محرّم الحرام براى نذر امام حسين 7 مصرف كند در وقت محرّم آرد گندم موجود نيست به جهت نبود آسياب و یا مشكلات ديگرى نتوانسته گندم را آرد كند آيا اين شخص مى‏تواند آرد خود را به جاى آرد وقفى مصرف كند و گندم آرد نشده را براى خود نگه دارد يا خير؟

  • ج17 - اشكال ندارد و مى‏تواند از گندم خود براى اداء نذر استفاده كند و بعد از گندم نذرى براى خود بردارد.

   

  نذرهاى باطل

   س1 - نذر زن بدون اذن شوهر چگونه است؟

  • ج1 - نذر زن بدون اجازه شوهر، جايز نيست.

   س2 - نذر فرزند بدون اجازه پدر و مادر چگونه است؟

  • ج2 - در صورتى كه مشمول نهى آنان باشد، نذر صحيح نيست.

   س3 - اگر كسى در ماه مبارك رمضان مسافر باشد و نذر كند در سفر روزه ماه مبارك را بگيرد، حكمش چيست؟

  • ج3 - چنين نذرى منعقد نمى‏گردد.

   س4 - اگر كسى نذر كند كه اگر مثلافلان كار انجام شود مالى كه از طريق ارث به او مى‏رسد با مشخصاتى كه نذر كرده را بعدا وقف نمايد آيا اين نذر صحيح است؟

  • ج4 - بلی، اين نذر صحيح است.

  از بين رفتن متعلّق نذر

   س1 - شخصى نذر مى‏كند روز عاشورا حيوان معيّنى را ذبح كند، قبل از عاشورا حيوان يا مى‏ميرد يا اين كه فراموش مى‏كند آن را ذبح كند و يا آن را مى‏فروشد، آيا نذر اين شخص ساقط است يا خير؟

  • ج1 - اگر متعلّق نذر قبل از وقت، خودش از بين رفته است بدون تفريط چيزى بر صاحبش نيست و نذر منحل مى‏شود، ولى اگر عمدااز بين برده يا سهواً، بايد عوض آن را به مثل يا قيمت صدقه دهد و احتياطاكفّاره بدهد.

   س2 - كسى گوسفندى را نذر كرد لكن قبل از تحقّق نذر گرگ آن را ربود آيا نذر او ساقط خواهد شد؟

  • ج2 - در صورتى كه مقصّر بوده است و متعلّق نذر محقّق شده است بايد عوض آن را بدهد و الاّ چيزى بر او واجب نيست.

   س3 - اگر شخصى نذر كرده روز عاشورا گوسفندى را براى امام حسين 7 قربانى كند ذابح حيوان را ذبح شرعى نكرده، آيا عمل به نذر شده يا خير؟

  • ج3 - با فرض مذكور عمل به نذر نشده است.

ارسال سوالات شرعی

قبل از ارسال سوال توجه فرمایید :
 • ابتدا به بانک استفتائات مراجعه نموده و چنانچه پاسخ خود را بدست نیاوردید ، سوال خود را برای ما ارسال نمایید ، این بخش تنها پاسخ گوی مسائل شرعی و اعتقادی است ، در غیر این صورت به سوالات دیگر پاسخ داده نمی شود.
 • لطفا سوالات خود را بصورت اختصار ارسال نموده ، همچنین پست الکترونیکی خود را بصورت صحیح درج نمایید .