پخش مستقیم دروس بسم الله الرحمان الرحیم rss بروزرسانی :
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی

صید و ذبح حیوان

 • مسائل صيد و ذبح حيوانات

  شرايط صيد و ذبح

   س1 - آيا رو به قبله بودن حيوان، هنگام قطع اوداج اربعه كافى است يا اين كه تا نزع روح بايد رو به قبله باشد؟

  • ج1 - فقط تا زمان قطع اوداج اربعه كفايت مى‏كند.

   س2 - صيد ماهى بوسيله دينام چگونه است؟

  • ج2 - در صورتى كه در آب نميرد و صدق كند كه در خارج آب مرده است، اشكال ندارد.

   س3 - آيا گفتن يكبار بسم الّله هنگام روشن كردن دستگاه ذبح براى جميع ذبيحه‏ها كفايت مى‏كند يا اين كه بايد براى هر كدام يك بسم الّله گفت؟

  • ج3 - در صورتى كه ذبح يكباره انجام مى‏شود، يك بسم الّله كفايت مى‏كند و در صورتى كه تدريجاذبح مى‏كند بايد براى هر كدام بسم الّله گفته شود.

   س4 - صيد بز كوهى و حيوانات ديگر از محدوده‏اى كه دولت ممنوع اعلام كرده چه صورتى دارد؟ در صورت صيد، آيا خوردن آن حرام است و اگر حرام باشد از چه راهى مى‏توان آن را حلال كرد؟

  • ج4 - اگر دولت مكان معيّنى را سرمايه‏گذارى كرد و به صورت احياء و حضانت در آورد، گرفتن آن حرام است تكليفاو وضعاً، يعنى حلال شدن آن بستگى به اجازه دولت دارد و الاّ صيد كردن فقط حرمت تكليفى دارد اگر دولت اسلامى باشد.

   س5 - صيد مرغ بوسيله دستگاه ارّه چگونه است؟

  • ج5 - در صورتى كه بريدن صدق كند و شرايط ذبح را داشته باشد كفايت مى‏كند.

   س6 - آيا لازم است كه حتماصيّاد ماهى، مسلمان باشد تا صيد حلال باشد؟

  • ج6 - لازم نسيت صيّاد مسلمان باشد.

   س7 - فردى در ذبح گوسفندى مقدارى از شرايط را رعايت نكرد و مقدارى رعايت نمود مثلايك رگ را پشت به قبله بريد بعد پشيمان شد و رو به قبله بقيّه را بريد آيا تذكيه حاصل شده يا خير؟

  • ج7 - ذبح بايد از اوّل تا آخر واجد شرايط باشد پس اگر عمداو عالماً بعضى از شرايط را رعايت نكند، تذكيه حاصل نمى‏شود.

   س8 - اگر آلت ذبح غصبى باشد آيا مذبوح حلال است؟

  • ج8 - حلال است و خوردنش اشكال ندارد.

   س9 - ما دامدارى داريم، در ايّام خزان برخى از گوسفندان بر اثر بعضى امراض در وقت ذبح خون بسيار كم و تقريبابى حركتى جارى مى‏شود و متعارف حساب نمى‏شود حكم چيست؟

  • ج9 - اگر حيوان وقتى ذبح مى‏شود احراز گردد كه زنده است، حلال است.

   س10 - گرگ قسمتى از حلقوم و گلوگاه گوسفند را كنده است و زمانى كه چوپان رسيده گوسفند هنوز جان دارد آيا با بريدن قسمت ديگر حلقوم گوسفند حلال مى‏گردد و اگر جاى ديگر بدنش زخمى شود چطور؟

  • ج10 - اگر از گردن، جائى كه قابل ذبح است باقى باشد و ذبح كرده، حلال است و الاّ حرام مى‏باشد و با زخمى شدن جائى ديگر از بدن در صورتى گوشتش حلال مى‏شود كه با ذبح شرعى جان داده باشد.

   س11 - آيا ذبح با چاقوى استيل صحيح است؟

  • ج11 - بله به نظر ما صحيح است.

   س12 - اگر پس از ذبح حيوان شكّ كنيم كه آيا چهار رگ را بريديم يا نه تكليف چيست حيوان حلال است يا حرام؟

  • ج12 - بايد وارسى كرد اگر روح او بيرون آمده و بعضى رگهاى واجب بريده نشده باشد، حرام است ولى اگر هنوز روح از بدن او بيرون نيامده، در صورتى كه رگهاى بريده نشده، بريده شود حلال است.

   س13 - گوسفندى در حال خفه شدن است به دليل نبودن چاقو صاحبش گردن آن را با بيل نيمه قطع مى‏كند و شكّ دارد كه آيا اوداج اربعه را قطع كرده يا خير آيا حلال است يا خير؟

  • ج13 - در صورت شكّ، اصل عدم تذكيه است و مردار است.

   س14 - ذبح حيوانات با دستگاههاى برقى در صورتى كه تمام شرايط چون بردن نام خدا و رو به قبله بودن و.... مراعات شود چگونه است؟

  • ج14 - با فرض مذكور كه تمام شرايط ذبح مراعات گردد حلال خواهد بود.

  احكام حيوانات

   س1 - عقيم كردن حيوانات اعمّ از حلال گوشت يا حرام گوشت چه صورت دارد؟

  • ج1 - كار پسنديده‏اى نيست ولى اگر ضرورتى پيش آيد اشكال ندارد.

   س2 - كشتن گربه‏هايى كه مزاحمت ايجاد مى‏كنند چه حكمى دارد؟

  • ج2 - كشتن گربه كار مذمومى است و لذا در صورتى كه مزاحمت ايجاد مى‏كند، به نحوى آن را از آن منطقه دور نمايند.

   س3 - در روستاى ما گوسفندى از شير سگ خورده است سئوال اين است كه آيا گوشت آن نجس و حرام مى‏شود يا خير اگر حرام شود بايد گوسفند را چه كرد؟

  • ج3 - نجس نمى‏شود گرچه احتياط شود بسيار نيكو است و گوشتش حرام نيست.

   س4 - آيا كشتن حيوان مثل ملخ و مورچه در هنگام راه رفتن در خيابان و در راه با قصد كشتن آنها اشكال شرعى دارد؟

  • ج4 - كشتن عمدى حيواناتى كه آزار نمى‏رسانند، جايز نيست ولى اگر بدون قصد زير پا له شوند گناهى ندارد.

  مسائل ماهى

   س1 - اگر ماهى در تور صيّادى در زير آب بميرد چه حكمى دارد؟

  • ج1 – بنابر احتیاط استحبابی حكم ميته را دارد.

   س2 - آيا ماهى كه بوسيله تور ماهى‏گيرى گرفته شده و در آب مرده خوردنش جايز است؟

  • ج2 – احوط استحبابی، اجتناب از آن است، اگر بداند كه در تور مرده است.

   س3 - اگر ماهى از خوراكى استفاده كند كه موجب ريختن فلسهايش گردد آيا گوشت او حرام است؟ و اگر اين حالت به نسل آن سرايت كند و تبديل به نوع ديگر  شود حكم چيست؟

  • ج3 - نسبت به ماهى كه بداند فلس داشته و بواسطه چيزى ريخته بعيد نيست حلال باشد ولى اگر موجب تغيير نژاد شود و نسلش بدون فلس باشد، حليّت آن محلّ اشكال است.

   س4 - ماهى را از آب بيرون آورده‏اند و در آب نمك انداخته و در آن مرده است آيا حلال است و اگر بطور كلّى ماهى را از آب اصلى بيرون بياورند و در آب مضاف قرار دهند تا بميرد آيا حلال است؟

  • ج4 -  بنظر ما حرام است زيرا بايد جان دادنش در بيرون آب باشد.

   س5 - اگر در شكم ماهى صيد شده ماهى ديگرى كه مرده است باشد، حكم چيست؟

  • ج5 - در فرض سئوال حكم ميته را دارد.

   س6 - اگر در شكم ماهى، ماهى ديگرى باشد خوردن آن چه صورت دارد؟

  • ج6 – اگر در شکم ماهی مرده باشد نمی توان آن را خورد

   س7 - آيا خوردن ماهى ازون برون جايز است يا خير؟

  • ج7 - به نظر ما حرام است.

   س8 - كدام قسمت از بدن ماهى خوردنش جايز نيست؟

  • ج8 - هر قسمتى كه انسان از خوردن آن تنفّر دارد خوردنش حرام است.

   س9 - خوردن كدام نوع ماهى منع شده است؟

  • ج9 - خوردن ماهى كه فلس ندارد جايز نيست.

   س10 - شخصى كه يك ماهى فلس دار را خريد ولى زنده بود و در حال زنده بودن با چاقو پاره پاره كرده آيا اين ماهى حلال است يا خير؟

  • ج10 - اشكال ندارد و حلال است.

  متفرّقات

   س1 - دو نوع خرگوش وجود دارد يكى سگ پا و ديگرى بز پا حكمشان چيست؟

  • ج1 - خرگوش به تمام اقسامش حرام است.

   س2 - خوردن گوشت خرگوش چه صورت دارد؟

  • ج2 - گوشت خرگوش به هر نوعى كه باشد حرام است.

   س3 - آيا سر بريدن حيوانات كفّاره دارد؟

  • ج3 - كفّاره ندارد.

ارسال سوالات شرعی

قبل از ارسال سوال توجه فرمایید :
 • ابتدا به بانک استفتائات مراجعه نموده و چنانچه پاسخ خود را بدست نیاوردید ، سوال خود را برای ما ارسال نمایید ، این بخش تنها پاسخ گوی مسائل شرعی و اعتقادی است ، در غیر این صورت به سوالات دیگر پاسخ داده نمی شود.
 • لطفا سوالات خود را بصورت اختصار ارسال نموده ، همچنین پست الکترونیکی خود را بصورت صحیح درج نمایید .