پخش مستقیم دروس بسم الله الرحمان الرحیم rss بروزرسانی :
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی

حجاب و پوشش

 • مسائل حجاب و پوشش

  احكام زنان

   س1 - بيرون بودن مقدارى از موى سر زنان كه امروزه در شهرها و روستاها امرى عادّى شده است، نگاه به آن چه حكمى دارد؟

  • ج1 - پوشاندن موى سر بر زن لازم و واجب است و عادّى بودن بعضى از رسومات، حكم خدا را تغيير نمى‏دهد و نگاه عمدی هم حرام است.

   س2 - حدّ پوشش زنها چه مقدارى است؟

  • ج2 - آنچه مطلوب شرع است رعايت حجاب به تمام معنى است كه جايى از بدن زن نمايان نباشد.

   س3 - در بين زنان، شايع است كه فقط چادر پوشش اسلامى نيست بلكه مانتو هم مى‏تواند جاى چادر را بگيرد، وظيفه چيست؟

  • ج3 - زنان از حجاب چادرى خارج نشوند ذلِكَ أَزْكى لَهنّ.

   س4 - زنانى كه با آرايش وارد خيابان مى‏شوند چه صورت دارد؟

  • ج4 - حرام است.

   س5 - آيا شنيدن صداى صوت قرآن زن يا تك خوانى زن براى نامحرم جايز است؟

  • ج5 - اگر شنيدن آن موجب هيجان شود كه نوعاچنين است، جايز نيست.

   س6 - آيا حنا گذاشتن زن بر دست زينت محسوب مى‏شود و بايد از اجنبى پوشانده شود؟

  • ج6 - زينت زن محسوب مى‏شود و بايد پوشانده شود.

   س7 - نگاه كردن مرد به دست زنى كه به قصد زينت انگشتر بدست نموده چه حكمى دارد؟

  • ج7 - حرام است.

   س8 - اگر زنى شب بر چشم خود سرمه بكشد و صبح چشم خود را بشويد لكن اثر سرمه باقى است، آيا نگاه اجنبى به آن حرام است؟

  • ج8 - نظر به صورت اجنبيه بنابر احتیاط واجب جايز نيست.

   س9 - تكليف زنى كه مؤمن و باحجاب است و شوهرش او را مخيّر نموده بين طلاق و بى‏حجاب شدن چيست؟

  • ج9 - بى‏حجاب شدن جايز نيست اگرچه طلاق داده شود.

   س10 - فرموده‏ايد ماندن مرد و زن نامحرم در محلّ خلوت حرام است آيا در مسافت بين شهرها كه زن و راننده در ماشين تنها هستند و ماشينها در حال عبور هستند، نيز حرام است؟

  • ج10 - در مسير عمومى صدق تنهايى نمى‏كند ولى اگر به همين كيفيت به خارج شهر بروند، بعيد نيست شامل آن عنوان شود.

   س11 - شركت بانوان صاحب نظر، در ميزگردهاى علمى و سياسى در كنار مردان نامحرم، با رعايت جوانب امر چه حكمى دارد؟

  • ج11 - اگر ضرورت اقتضاء مى‏كند، اشكال ندارد.

   س12 - معيار جواز سخنرانى يا تدريس خانمها در برابر نامحرم چيست؟

  • ج12 - همانطور كه در سئوال قبل بيان شد، معيار ضرورت است.

   س13 - پوشيدن جورابهاى نازك براى خانمها در بيرون از خانه چه حكمى دارد؟

  • ج13 - جايز نيست.

   س14 - پوشيدن لباس در رنگهاى زننده در اجتماع براى خانمها چه صورت دارد؟

  • ج14 - در صورتى كه موجب جلب نظر اجنبى و باعث خدشه‏دار شدن عفّت عمومى جامعه باشد، حرام است.

   س15 - نگاه كردن زنان به فيلمهاى ورزشى مانند كشتى چه حكمى دارد؟

  • ج15 - در فيلمهاى مستقيم جايز نيست و در غير مستقيم هم اجتناب كند، شايسته است.

   س16 - آيا بانوان مى‏توانند آموزش فنون نظامى ببينند؟

  • ج16 - در صورتى كه ضرورتى ايجاب كند و مراتب عفّت و حجاب مراعات گردد، اشكال ندارد.

   س17 - نمايان بودن روى پا و كف و پاشنه پا براى زنها چه صورت دارد؟

  • ج17 - حرام است.

   س18 - رانندگى براى بانوان چه حكمى دارد؟

  • ج18 - در صورتيكه مراتب عفّت و حجاب مراعات شود، اشكال ندارد.

   س19 - تزريق آمپول بوسيله خانمها براى مردان چه صورت دارد؟

  • ج19 - جايز نيست مگر در حال ضرورت.

  حجاب

   س1 - نحوه حجاب زنان به ويژه كارمندان زن به چه صورت بايد باشد؟

  • ج1 - لباس و نحوه پوشيدن آن بايد به صورتى باشد كه مورد توجّه قرار نگيرند و موجب تهييج و تحريك و ريبه نگردد.

   س2 - خانمهائى كه مانتوى بلند مى‏پوشند و چادر نمى‏گذارند چه حكمى دارد؟

  • ج2 - بهترين نوع حجاب چادر است.

   س3 - آيا حجاب منحصر به چادر است؟

  • ج3 - حجاب منحصر به چادر نيست ولى چادر حجاب برتر است و لذا بايد حجاب بگونه‏اى باشد كه موازين شرعى عمل گردد و موجب تحريك نامحرم نشود تا عفّت عمومى جامعه محفوظ بماند.

   س4 - پوشش زن در مقابل افرادى كه ديوانه هستند چگونه و به چه ترتيب است؟

  • ج4 - اگر خوبى و بدى را مى‏فهمند بايد خود را از آنها بپوشانند.

   س5 - آيا حجاب براى زن لازم است و چرا به اين كيفيت؟

  • ج5 - چون دستور خداوند است و كيفيت آن را روايات معيّن نمودند.

   س6 - حكم پوشاندن صورت براى خانمها در حجاب اسلامى چيست؟

  • ج6 - به احتياط واجب زن بايد صورت و دستهاى خود را از نامحرم بپوشاند.

   س7 - فعاليّت زنان در خارج از خانه چگونه است؟

  • ج7 - با رعايت ضرورت و مراتب عفّت و حجاب اشكال ندارد.

   س8 - حجاب در اسلام چگونه و به چه كيفيتى است آيا پوشيدن مانتو و مقنعه كافى است؟

  • ج8 - حجاب پوشاندن تمام بدن است براى زنان و بهترين نوع آن چادر است.

   س9 - آيا در حجاب اسلامى بايد زير چانه زن پوشيده باشد يا خير؟

  • ج9 - بايد پوشيده باشد.

   س10 - ميزان حجاب و عفّت براى زن و براى يك مرد به چه نحو است؟

  • ج10 - به نظر ما تمام بدن را زن بايد بپوشاند و مرد بايد بطور متعارف خود را بپوشاند.

   س11 - پوشيدن كت و دامن به عنوان حجاب و دوچرخه سوارى بانوان به عنوان ورزش چه حكمى دارد؟

  • ج11 - هر كارى كه موجب شود عفّت عمومى جامعه خدشه دار گردد و باعث سست شدن اعتقادات مردم به احكام الهى گردد، حرام است.

   س12 - حدّ حجاب واجب براى بانوان چقدر است؟

  • ج12 - بر زن واجب است تمام بدن خود را از نامحرم بپوشاند و به احتياط واجب زن بايد صورت و دستها را نيز از نامحرم بپوشاند.

   س13 - آيا حجاب از ضروريات اسلام است و منكر آن و كسانى كه به اين دستور الهى بى اعتنايى مى‏كنند چه حكمى دارند؟

  • ج13 - حجاب از ضروريات اسلام است و منكر آن مرتدّ است ولى بى اعتنايى به آن موجب ارتداد نمى‏گردد.

   س14 - مشخص كردن وجه و كفّين بطور معمول براى زنان چه صورتى دارد؟

  • ج14 - به نظر ما اگر ضرورتى اقتضاء كند پوشاندن وجه و كفّين لازم نيست و الاّ احتياط واجب است كه وجه و كفّين را هم بپوشانند.

  پوشيدن لباس بدن نما

   س1 - حكم كسانى كه جوراب نازك مى‏پوشند چيست؟

  • ج1 - اگر بدن نما باشد جايز نيست.

  سخنرانى زنان در انظار نامحرم و ارتباطات

   س1 - گفتن اذان و اقامه در نماز جماعت در مدارس دخترانه توسط دختران كه امام جماعت نامحرم است و صداى او را مى‏شنود چه صورت دارد؟

  • ج1 - اگر موجب ريبه نباشد اشكال ندارد گرچه اين عمل از نظر شرعى مطلوب نيست.

   س2 - رابطه دختر و پسر در دانشگاه يا در بعضى از مكانها چگونه حلال است؟

  • ج2 - اگر در حدّ تبادلات علمى و با رعايت عفاف و موازين شرعى باشد اشكال ندارد گرچه اطمينان به اين معنى مشكل است.

   س3 - سخن گفتن و مذاكره زنان با مردان چه صورت دارد؟

  • ج3 - زنان بايد با نامحرمان بگونه‏اى صحبت كنند كه موجب فتنه در حرام و شبهه و ريبه و تحريك شهوت نگردد.

   س4 - سخنرانى زنها در حضور مردان نامحرم چگونه است؟

  • ج4 - در صورتى كه ضرورت داشته باشد اشكال ندارد.

   س5 - هنگامى كه در مراسم صبحگاهى مدرسه كه يكى از خواهران قرآن را با صوت تلاوت مى‏كند دبيران مرد صداى وى را مى‏شنوند آيا بطور كلّى تلاوت قرآن در صورت شنيدن نامحرم توسط خواهران گناه دارد؟

  • ج5 - خالى از اشكال نيست و لذا بايد طورى خوانده شود كه نامحرم آن را نشنود.

   س6 - از بلندگوهاى بعضى از اماكن بيمارستانى صداى خانمها از پشت آن به گوش مى‏رسد وضعيت كسى كه صدايش از پشت بلندگو به گوش مى‏رسد از نظر شرعى چيست و كسى كه گوش مى‏كند و مى‏شنود به چه نحو است؟

  • ج6 - چون بطور عادّى صحبت مى‏شود اشكال ندارد و اگر كسى با ريبه گوش كند حرام است.

  آرايش كردن

   س1 - آيا خانمها مى‏توانند در خانه براى شوهر آرايش به سبكهاى غربى اعمّ از لباس، چهره و مو انجام دهند؟

  • ج1 - اشكال ندارد.

   س2 - دخترهايى كه هنوز به خانه شوهر نرفته‏اند مى‏توانند خود را اصلاح كنند (بند انداختن به صورت) يا خير؟

  • ج2 - منع شرعى ندارد ولى خوب نيست.

   س3 - ظاهر شدن خانمها با آرايش كم در جامعه چه حكمى دارد؟

  • ج3 - به نظر ما زنها بايد صورت خود را بپوشانند و لذا براى اين سئوال جايى باقى نمى‏ماند.

  ورزش بانوان

   س1 - ورزش بانوان در محافل زنانه چگونه است؟

  • ج1 - اشكال ندارد.

   س2 - ورزش بانوان در محافل مردانه با حفظ حجاب چگونه است؟

  • ج2 - خالى از شبهه نيست.

   س3 - موتور و دوچرخه سوارى بانوان چه حكمى دارد؟

  • ج3 - در محافلى كه فقط زنان باشند اشكال ندارد و اگرچه ترك گردد بهتر است.

   س4 - ورزش زنان و مردان به صورت مشترك و با هم (با حفظ حجاب كامل) چه حكمى دارد؟

  • ج4 - جايز نيست.

   س5 - تماشاى ورزش زنان بطور مستقيم و يا از تلويزيون چه حكمى دارد؟

  • ج5 - به طور مستقيم جايز نيست و به طور غير مستقيم هم اگر مفسده‏اى داشته باشد، جايز نيست.

   س6 - تبليغ و راه اندازى فوتبال براى بانوان چه حمكى دارد؟

  • ج6 - هر كارى كه موجب خدشه‏دار شدن عفّت عمومى گردد حرام و تبليغ آن جايز نيست.

  متفرّقات

   س1 - استفاده از عمل جرّاحى پلاستيك براى زيبايى صحيح است يا خير؟

  • ج1 - به نظر ما جايز نيست.

   س2 - استفاده از لنز چشمى براى زيبايى كه خانمها بيشتر مصرف مى‏كنند و ظاهر شدن در جامعه چگونه است؟

  • ج2 - اگر براى چشم ضرر نداشته باشد و در جامعه نامحرم ظاهر نشود اشكال ندارد.

   س3 - ماليدن كرمهاى بودار و همچنين عطر و بوئيدنيهاى ديگر براى خانمها و دختر خانمها چه صورتى دارد؟

  • ج3 - اگر در جايى كه نامحرم نيست حضور يابند اشكال ندارد.

   س4 - آيا كوتاه كردن موى زن بطورى كه شبيه مرد شود يا بلند گذاشتن مو براى مرد كه شبيه زن شود حكمش چيست؟

  • ج4 - اگر مراعات عفاف شود اشكال ندارد.

   س5 - پوشش انگشتر طلا يا النگوى طلا توسط بانوان در صورتى كه در معرض ديد نامحرم باشد چگونه است؟

  • ج5 - به نظر ما جايز نيست.

   س6 - آيا خانمها مى‏توانند بدون تحقيق از وجود پزشك زن به نزد پزشك مرد بروند؟

  • ج6 - مراجعه به پزشك مرد براى بانوان، بدون تحقّق اضطرار و ضرورت جايز نيست و لذا بايد از وجود پزشك زن تحقيق نمود.

   س7 - پوشيدن كفشهايى كه صداى مهيّج دارد براى خانمها و آقايان چگونه است؟

  • ج7 _ براى خانمها هر كارى كه موجب جلب توجّه نامحرم و چشمان ناپاك مى‏گردد بايد اجتناب گردد.

   س8 - حضور زنان در كوچه و بازار بدون وجود ضرورت و سر و كار داشتن بيش از حدّ با نامحرمان چگونه است؟

  • ج8 - در صورتى كه موجب مفسده باشد جايز نيست.

   س9 - در برخى ادارات و اماكن عمومى مديران، دفتردار خود را از دختران قرار مى‏دهند كه طبيعتابا نامحرم مراودت دارند با توجّه به تبعات سؤ اين مسئله نظر خود را بيان فرمائيد؟

  • ج9 - اگر با رعايت مسئله حجاب و عفّت و ديگر مسائل شرعى انجام گيرد اشكال ندارد و الاّ حرام است.

   س10 - خياطى مردان براى زنان چه حكمى دارد؟

  • ج10 - اگر در اندازه‏گيرى، زن اندازه مى‏گيرد مانعى ندارد.

   

ارسال سوالات شرعی

قبل از ارسال سوال توجه فرمایید :
 • ابتدا به بانک استفتائات مراجعه نموده و چنانچه پاسخ خود را بدست نیاوردید ، سوال خود را برای ما ارسال نمایید ، این بخش تنها پاسخ گوی مسائل شرعی و اعتقادی است ، در غیر این صورت به سوالات دیگر پاسخ داده نمی شود.
 • لطفا سوالات خود را بصورت اختصار ارسال نموده ، همچنین پست الکترونیکی خود را بصورت صحیح درج نمایید .