پخش مستقیم دروس بسم الله الرحمان الرحیم rss بروزرسانی :
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی

کسب های حرام و افعال محرم

 • مسائل كسبهاى حرام و افعال محرمه

  غيبت

   س1 - شخصى از كسى غيبت مى‏كند يا تهمت مى‏زند يا مال او را حيف و ميل مى‏كند و بعد حلاليّت مى‏طلبد و او هم راضى مى‏گردد و بعد از مدّتى مى‏گويد من تو را حلال نمى‏كنم آيا دوباره غيبت كننده لازم است حلاليّت بطلبد؟

  • ج1 - پس از حلاليّت و بخشش مال، رجوع مشكل است.

   س2 - شخصى در مورد كسى بدون ذكر نام صحبت مى‏كند و شنونده هم مى‏فهمد كه منظور كيست، آيا اينگونه سخن گفتن صدق غيبت مى‏كند؟

  • ج2 - بلى صدق غيبت مى‏كند.

   س3 - شخصى در مورد كسى غيبت مى‏كند و شنونده آن شخص را نمى‏شناسد و بعد از مدّتى او را مى‏شناسد، آيا صدق غيبت است؟

  • ج3 - اگر شنونده در حال شنيدن اوصاف، او را نشناسد و بعداآشنا شود، غيبت صدق نمى‏كند.

   س4 - چند نفر با هم در مورد كسى صحبت مى‏كنند ولى قصد توهين به او را ندارند آيا غيبت محسوب مى‏شود؟

  • ج4 - بلى غيبت است زيرا قصد توهين در صدق غيبت شرط نيست.

   س5 - آيا دفع غيبت واجب است؟

  • ج5 - اگر بتواند منع كند و آثار شومى نداشته باشد بايد جلوگيرى كند زيرا شنيدن غيبت در حكم غيبت كردن است.

   س6 - آيا غيبت بچّه مميّز يا غير مميّز جايز است؟

  • ج6 - غيبت بچّه مميّز جايز نيست.

   س7 - آيا طلب رضايت از كسى كه غيبت او را كرده‏ايم واجب است و در صورت عدم تمكّن وظيفه چيست؟

  • ج7 - بنابر احتياط واجب اگر مفسده‏اى نداشته باشد، حلاليّت بطلبد و اگر ممكن نيست براى صاحبش طلب آمرزش كند.

   س8 - آيا غيبت مخالف جايز است؟

  • ج8 - بعضى جايز مى‏دانند ولى بهتر آن است كه اجتناب شود.

   س9 - آيا در مسائل سياسى و اجتماعى غيبت جايز است؟

  • ج9 - جايز نيست مگر در مواردى كه در فقه استثناء شده باشد.

   س10 - اگر كسى آبروى ديگرى را با فاش كردن راز زندگى‏اش ببرد، آيا مى‏تواند از خودش دفاع كند و آيا اين عمل غيبت است؟

  • ج10 - دفاع جايز است ولى غيبت حرام و نبايد انجام دهد.

   س11 - اگر كسى بگويد غير از معصومين7 همه عيب دارند آيا غيبت است؟

  • ج11 - صدق غيبت نمى‏كند.

   س12 - شخصى گفته است هر كس غيبت مرا بكند من راضى هستم آيا غيبتش جايز است؟

  • ج12 - غيبت كردن مسلمان حرام است.

   س13 - اگر پشت سر كسى صحبت كنند در صورتى كه او همان عمل را انجام داده در صورتى كه راضى نباشد كه پشت سرش بگويند آيا غيبت است؟

  • ج13 - مصداق غيبت است و غيبت آن است كه انسان عيب برادر مؤمن خود را به ديگران بگويد كه اگر او بشنود متأذّى و ناراحت مى‏شود.

   س14 - آيا رضايت شخص مقابل (غيبت شونده) به غيبت موجب جواز غيبت مى‏شود؟

  • ج14 – غیبت حرام است و صرف رضایت غیبت شونده تأثیری در حلال شدن آن ندارد

   س15 - اگر در مورد كسى عيب را بازگو كنيم و نامى از او نبريم ولى طورى بيان كنيم كه معلوم شود مراد كيست آيا غيبت است؟

  • ج15 - مصداق غيبت و حرام است.

   س16 - شخصى مى‏گويد فلانى كه الان 50 ساله است بچّه بود خيلى بد بوده و بعضى از بديها را هم ذكر مى‏كند آيا اين غيبت است يا خير؟

  • ج16 - اگر موجب آزار و اذيّت آن شخص مى‏شود غيبت است و بايد ترك شود.

   س17 - در غياب بعضى از بزرگان دينى و سياسى عيوب كارى آنها (در مورد وظايف و شغل آنها) را گفتن آيا غيبت حساب مى‏شود يا خير؟

  • ج17 - غيبت و حرام است.

  عکس و ارتباط با نامحرم

   س1 - شوخى كردن مردان اعمّ از فروشنده، استاد و غيره با زنان و دختران چه حكمى دارد؟

  • ج1 - كلاًمزاح نمودن اجنبى با اجنبيه خصوصانسل جوان، محلّ اشكال است و بايد اجتناب نمود.

   س2 - ورود افراد اجنبى به حجله عروس و داماد چگونه است و پوشيدن لباسهاى بدن نما براى مجلس عروسى چه حكمى دارد؟

  • ج2 - در صورتى كه مشتمل بر حرام باشد، ورود افراد اجنبى به حجله عروسى جايز نيست و پوشيدن لباس نازك در صورتى كه محلّ نظر اجنبى باشد، حرام است.

    س3 - اگر دختر و پسرى همديگر را دوست دارند آيا مى‏توانند بدون منظور با هم صحبت كنند؟

  • ج3 - صحبت دختر و پسر نامحرم و دوست داشتن يكديگر خلاف عفّت عمومى است و بايد اجتناب شود، زيرا چه بسا همين روش موجب فتنه و فساد گردد.

   س4 - نگاه كردن به حجم بدن زن از روى پوشش بدون ريبه و به بدن پسر بچّه يا دختر بچّه با ريبه از طرف زن يا مرد چه حكمى دارد؟

  • ج4 - نگاه كردن بر حجم بدن زن از روى پوشش بدون ريبه اگر موجب هيجان شهوت نشود، اشكال ندارد ولى نگاه كردن به پسر بچّه و يا دختر بچّه از روى پوشش با قصد ريبه اشكال دارد.

   س5 - نگاه كردن و صحبت كردن زن با مرد نامحرم يا بالعكس چه حكمى دارد؟

  •  ج5 - در غير ضرورت تا مى‏توانند از صحبت كردن و نگاه نمودن اجتناب نمايند.

   س6 - ديدن عكس زن و مرد نامحرم چه حكمى دارد؟

  •  ج6 - ديدن عكس مرد و زن نامحرم اگر شناخته نشده و موجب هيجان نباشد اشكالى ندارد.

   س7- عكس گرفتن نزد عكّاس نامحرم و يا ظاهر كردن عكس توسط نامحرم چه حكمى دارد؟

  •  ج7 - عكس گرفتن چون مستلزم ديدن است جايز نيست و ظاهر كردن عكس چنانچه شناخته نشده و موجب هيجان نباشد، اشكالى ندارد.

   س8 - نگاه كردن به عكس زنى كه بيشتر جاهاى بدنش پيدا است چه حكمى دارد؟

  • ج8 - در صورتى كه آشنا نباشد و ديدن آن مهيّج شهوت او نباشد و مفاسدى بر آن مترتّب نباشد و جاهاى حسّاس كه نوعاً مهيّج است نباشد، اشكال ندارد.

   س9 - آيا زن مى‏تواند عكس زن لخت مادر زاد را ظاهر نمايد؟

  • ج9 - مشكل است.

  س10 - آيا مرد مى‏تواند عكس دختر بچّه لخت مادر زاد را ظاهر نمايد و يا زن عكس پسر بچّه را؟

  • ج10 - اگر بچّه مميّز نباشد، اشكال ندارد.

  تراشيدن ريش

   س1 - با عنايت به اين كه در بعضى از مسافرتهاى خارجى، انسان مجبور به تراشيدن صورت مى‏باشد، آيا مى‏توان تقيّه نمود؟

  • ج1 - اين حرام هم مثل ساير محرّمات بايد ضرورت واقعى پيش آيد تا انجامش جايز شود.

   س2 - با چه نمره ماشين صدق ريش تراشى مى‏شود؟

  • ج2 - مقدار آن بستگى به نظر عرف دارد كه بگويند ريش دارد و الاّ حرام مى‏باشد.

   س3 - نگه داشتن شارب بلند چه صورت دارد؟

  • ج3 - بسيار بد و كراهت دارد.

   س4 - نگه داشتن ريش مدل پروفسورى چگونه است؟

  • ج4 - تراشيدن ريش حرام است و لو بصورت پروفسورى باشد.

   س5 - آيا شهادت كسانى كه ريش خود را مى‏تراشند مورد قبول است؟ و آيا اشخاصى كه وظايف شرعى خود را تماماانجام مى‏دهند ولى فقط ريش خود را مى‏تراشند، فاسق محسوب مى‏شوند و افرادى كه با استفاده از مدلهاى غرب خود را شبيه به آنان ساخته و يا لباسهايى همانند بيگانگان مى‏پوشند، عملشان چه حكمى دارد؟

  • ج5 - اگر اصرار به اين عمل داشته باشند موجب فسق است و شهادت آنها مقبول نيست و بر مؤمنين لازم است از پوشيدن لباس مدل غربى و رفتار و حركات مشابه اجتناب نمايند.

   س6 - تراشيدن ريش براى هنرپيشه‏هاى مرد و نيز نمايان بودن زير گلو و مو و سينه و پائين بدن براى هنرپيشه‏هاى زن چه حكمى دارد؟

  • ج6 - بنظر ما تراشيدن ريش حرام است و رعايت پوشش براى زن به آنچه در رساله نوشته شده، لازم است.

   س7 - تراشيدن روى گونه‏ها با تيغ چه صورتى دارد؟

  • ج7 - تا جائى كه صدق ريش و لحيه نكند اشكالى ندارد.

   س8 - آيا تراشيدن ريش با وسايلى كه از ته مى‏تراشند جايز است؟ و نگاه داشتن چه مقدار از محاسن صورت واجب است؟

  • ج8 - تراشيدن ريش حرام است ولى اگر مقدارى بگذارند كه عرفاً صدق ريش كند كفايت مى‏كند.

   س9 - اگر ريش صورت انسان بطور كامل در نيامده باشد آيا جايز است آن مقدارى كه در آمده است را بتراشد يا مثل تراشيدن ماشين كند؟

  • ج9 - اگر صدق ريش كند تراشيدن آن حرام است ولى اگر صدق ريش نكند تراشيدن آن اشكال ندارد.

   س10 - تراشيدن موى صورت و گلو با تيغ يا ماشينهاى برقى چه حكمى دارد؟

  • ج10 - تراشيدن ريش با تيغ و آنچه كه مثل تيغ بتراشد حرام است ولى زير گلو اشكال ندارد.

   س11 - حكم تراشيدن ريش با تيغ چيست و آيا ريش شامل موى روى گونه‏ها و صورت هم مى‏شود يا فقط فكّ پائين صدق ريش مى‏كند؟

  • ج11 - حرام است و موهاى روى گونه جز ريش نيست ولى موى روى صورت جزو ريش است و تراشيدنش حرام است.

   س12 - آيا ريش تراشى فسق و گناه كبيره محسوب مى‏شود؟

  • ج12 - ريش تراشى از گناهان كبيره نيست ولى با تكرار تراشيدن ريش عنوان كبيره پيدا مى‏كند زيرا هر صغيره‏اى با اصرار بر آن عنوان كبيره صدق مى‏كند و فاعل كبيره قطعافاسق است.

   س13 - آيا فردى كه بر ريش تراشى اصرار دارد عادل محسوب مى‏شود؟

  • ج13 - عادل نيست.

   س14 - سلام كردن به ريش تراش چه حكمى دارد؟

  • ج14 - اشكال ندارد.

   س15 - بكارگيرى و استخدام افراد ريش تراش به عنوان خادم (رسمى و افتخارى و ...) در اماكن متبرّكه و مقدّسه مثل حرم عبدالعظيم 7، حرم امام رضا 7 و حرم حضرت معصومه (س) چه حكمى دارد؟

  • ج15 - در اينگونه امور بايد سعى شود از افرادى كه ظاهرالصلاح باشند استفاده گردد مگر ضرورتى اقتضاء كند.

  رقص و كف زدن

   س1 - كف زدن در مراسم عروسى چه حكمى دارد؟

  • ج1 - محلّ اشكال است.

   س2 - ديدن رقص زن براى مرد و بالعكس چه حكمى دارد؟

  • ج2 - جايز نيست.

   س3 - رقصيدن زن براى زن و رقصيدن زن براى شوهر چه حكمى دارد؟

  • ج3 - رقص حرام است مگر براى شوهر كه كراهت دارد مگر در صورتى كه شوهر تقاضا كند كه استحباب دارد.

   س4 - بطور كلّى نگاه كردن زن و مرد به رقص ديگرى چه صورت دارد؟

  • ج4 - نگاه به رقص در مجالس جايز نيست.

   س5 - برخى معتقدند كه گناهانى مانند بدحجابى يا پخش نوارهاى مبتذل در ماشينها يا مغازه‏ها، برپائى مجالس لهو و لعب و عروسى كه شئون اسلامى در آنها رعايت نمى‏شود علاوه بر حرمت اين اعمال آنها از باب اشاعه فساد يا اعانت بر اثم نيز گناه محسوب شده و در حقيقت با يك عمل چند گناه انجام داده مى‏شود كه چه بسا گناه اشاعه فساد بزرگتر باشد لطفانظر فقهى خود را در اين مورد بيان فرمائيد؟

  • ج5 - هرگاه بر يك عمل دو عنوان مترتّب شود عقاب و كيفر آن نيز به حسب تعدّد عنوان، شديدتر است.

   س6 - كف زدن در ميلاد ائمه 7 چه صورت دارد؟

  • ج6 - كف زدن جايز نيست.

   س7 - حكم كاروانهاى عروسى كه عروس را با بوق زدن و ... به خيابانها مى‏برند چيست؟

  • ج7 - چون در بيشتر موارد موجب ايذاء و آزار مؤمنين مى‏گردد جايز نيست.

   س8 - رقص مرد براى زن خود چه صورت دارد؟

  • ج8 - كراهت دارد.

   س9 - مولودى خوانى همراه با كف زدن كه نوعى آهنگ ايجاد مى‏كند و انسان را به وجد در مى‏آورد چه حكمى دارد؟

  • ج9 - به نظر ما كف زدن جايز نيست و اگر نحوه خواندن هم مثل مجالس لهو و لعب باشد از اين جهت هم حرام است.

   س10 - متأسفانه امسال موقع تحويل سال در حرم الهى و مسجدالحرام كف زدند چه صورت دارد؟

  • ج10 - به نظر ما كف زدن مطلقاحرام است و جهت احترام به مجالس ائمه اطهار 7 و امكنه مقدّسه بايد بيشتر مراعات گردد.

   س11 - شركت نكردن در مجالس عروسى كه نوعاهمراه با لهو و لعب است باعث دشمنى وخصومت بين اقوام و فاميل مى‏شود وظيفه چيست؟

  • ج11 - بايد به صورتى انسان در اين مجالس شركت كند كه نه داخل در محرّمات شود و نه باعث كدورت بين فاميل گردد مثلازودتر از زمان شروع برنامه در اينگونه مجالس شركت كند.

   س12 - برخى در مجالس اهلبيت به اسم شادى اهلبيت 7 به كف زدن پرداخته كه بفرموده قرآن شعار كفّار بوده و مى‏گويند كف زدن مانند سينه زدن ثواب و اجر دارد يا در جشنها به اسم شادى حضرت زهرا (س) به فحاشى وناسزاگويى مى‏پردازند آيا اينگونه حركات چه صورت دارد؟

  • ج12 - كف زدن مطلقاحرام است و همچنين فحاشى و كلمات ركيك معصيت و حرام است و در مجالس ائمه اطهار بايد بيشتر از مجالس معمولى تحفّظ و مراعات گردد.

  استعمال موادّ مخدّر

   س1 - استعمال موادّ مخدّر از قبيل حشيش، ترياك، هروئين و مرفين و غيره به صورتهاى گوناگون چه حكمى دارد؟

  • ج1 - در جوامع بشرى و عقلاء مسلّم آن است كه هر چيزى را كه داراى منفعت معتنى به نباشد بلكه چه بسا مستلزم ضرر و زيان قابل توجّه هم باشد انجامش را قبيح و حرام مى‏دانند و لذا عناوين فوق از نظر استعمال، داخل در اين مقوله است.

   س2 - آيا مصرف موادّ مخدّر در معالجات و درمان دردها مطلقااشكال ندارد؟ و يا فقط در صورت انحصار درمان به آنها جايز است؟

  • ج2 - جواز استعمال فقط در صورت ضرورت و اضطرار می باشد و اگر متعدّد است بايد اهمّ و مهمّ ملاحظه گردد.

   س3 - استعمال ترياك براى جوانان چه صورت دارد؟

  • ج3 - در ابتداء حرام است ولى براى معتاد به آن اشكال ندارد.

   س4 - حكم زراعت و ساختن و خريد و فروش موادّ مخدّر را بيان فرمائيد؟

  • ج4 - جواز و عدم جواز، صحت و فساد بيع، بستگى به جهت مورد استعمال دارد، چنانچه در مواردى بكار برود كه موجب فساد در جامعه يا اضرار به شخص يا اشخاص گردد يقيناً قبيح و حرام است و اگر كاربرد درمانى و غيره داشته باشد، اشكال ندارد.

   س5 - استعمال سيگار و دخانيات كه از نظر علمى ضررهاى بسيار جسمى و روحى دارد، چه حكمى دارد؟

  • ج5 - اگر ضرر از نظر عقلاء و جامعه قابل اعتناء باشد، بايد از آن اجتناب شود.

   س6 - حكم استفاده از ترياك براى معتاد و غير معتاد چيست؟

  • ج6 - در ابتداء حرام است ولى براى معتاد به آن اشكال ندارد گرچه اگر امكان ترك هست بايد ترك گردد.

   س7 - حكم استفاده از ساير موادّ مخدّر مانند، هروئين، مرفين، حشيش، چرس، مارى جوانا، ال اس دى و مواردى كه اثراتى به مانند اين موادّ دارند چيست؟

  • ج7 - چون از مواردى است كه ضرر و زيان آن از نظر عقلاء قطعى است فلذا استفاده از آنها قبيح و حرام است.

   س8 - كشيدن ترياك براى درمان بدن چه حكمى دارد؟

  • ج8 - اگر واقعا درمان متوقف بر كشيدن ترياك است اشكال ندارد.

   س9 - آيا شخص بدون مجوّز پزشك به بهانه استفاده دارويى و با تشخيص شخصى مى‏تواند از موادّ مخدّر استفاده كند؟

  • ج9 - حرام است.

   س10 - حكم استفاده تفنّنى و سرگرمى از موادّ مخدّر به خصوص ترياك چيست؟ به ويژه كه امروزه استفاده تفنّنى از اين موادّ بيشترين كمك به فروشندگان اين موادّ است و آنها را در گسترش اين موادّ يارى مى‏رساند؟

  • ج10 - حرام است و بايد جوانان مواظب اينگونه مجالس باشند كه در دام اعتياد گرفتار نشوند.

   س11 - با نظر به اينكه شروع اعتياد اكثر افراد معتاد به موادّ مخدّر از سيگار بوده است و علّيت مقدّمى آن براى اعتياد به اين موادّ غير قابل انكار است بنابراين حكم استفاده از سيگار به خصوص براى نوجوانان و جوانان چيست؟

  • ج11 - نوجوانان و جوانان عزيز خود را از ابتلاء به سيگار حفظ كنند.

   س12 - حكم ارتباط جوانان با افراد معتاد به ويژه در مواردى كه مى‏تواند زمينه‏اى براى اعتياد آنان باشد چيست؟

  • ج12 - جايز نيست و جوانان بايد از ارتباط با اين افراد اجتناب كنند.

   س13 - حكم شركت در جلساتى كه در آن از موادّ مخدّر استفاده مى‏شود چيست به ويژه در مواردى كه احتمال خطر معتاد شدن وجود داشته باشد؟

  • ج13 - جايز نيست و مؤمنين بايد از شركت در اينگونه جلسات خوددارى نمايند.

   س14 - حكم همكارى با افراد معتاد از قبيل خريد موادّ از آنان و يا در اختيار گذاشتن مكان استفاده موادّ به آنان چيست؟

  • ج14 - در مواردى كه استفاده از موادّ، حرام باشد همكارى با معتادين هم حرام است.

   س15 - وظيفه فعلى كسانى كه بدون آگاهى از حرام بودن اعتياد به اين بلا دچار شده‏اند چيست؟

  • ج15 - وظيفه دارند خود را از اين بلاى خانمان سوز نجات دهند.

   س16 - برخى از معتادان ادّعا مى‏كنند كه در صورت ترك اعتياد ضرر بدنى يا روانى شديد به آنها وارد مى‏شود اولاآيا بدون تائيد پزشك چنين ادّعايى از آنان قابل پذيرش است و مى‏تواند مجوّزى براى ادامه اعتياد آنان باشد يا خير و ثانيادر صورتى كه پزشك ادّعاى آنان را تائيد كند چه حكمى خواهد داشت؟

  • ج16 - اگر واقعاترك كردن ضرر شديدى براى آنها دارد كه موجب مرگ آنها مى‏گردد مى‏توانند استفاده كنند امّا به صرف ادّعا نمى‏توان قول آنها را قبول كرد.

   س17 - با توجّه به عموميت يافتن استفاده از موادّ مخدّر آيا بر دولت اسلامى واجب است كه در جهت ترك معتادان و درمان آنان اقدام نمايد و يا اينكه فقط بر خود افراد واجب است كه با هزينه شخصى اقدام به ترك نمايند؟

  • ج17 - در درجه اوّل بر خود معتادان واجب است كه ترك اعتياد كنند و بر دولت اسلامى هم لازم است براى حفظ جامعه از اين بلا تمهيدات لازم را به عمل آورد.

   س18 - با توجّه به اينكه حرمت استفاده از موادّ مخدّر مانند حرمت شراب خوارى در جامعه شيوع پيدا نكرده است تا آنجا كه در عرف عوام اكثر اعتقاد به حلّيت آن دارند آيا با توجّه به عوارض خطرناك و منفى اعتياد مى‏توان گفت كه حرمت موادّ مخدّر مساوى با حرمت شراب خوارى است و از احاديث شديدى كه در خصوص مشروبات الكلى آمده به منظور مبارزه فرهنگى با اعتياد استفاده كرد به ويژه در مواردى مانند هروئين و حشيش كه اثراتى مانند مشروبات الكلى دارند على الخصوص كه امروزه ضرر موادّ مخدّر براى جامعه ما به مراتب بيشتر از مشروبات الكلى است؟

  • ج18 - هر چيزى كه حرام باشد انجامش گناه است و قياس نمودن گناهى به گناه ديگر صحيح نيست ولى هر چه كه انجامش به خود شخص و جامعه بيشتر ضرر برساند حرمتش هم شديدتر است.

   س19 - آيا افرادى كه با مجوّز پزشكى از موادّ مخدّر استفاده مى‏كنند مى‏توانند در جلوى ديگران از اين موادّ استفاده كنند و يا اينكه به منظور جلوگيرى از شيوع اين عمل موظّف به مخفى كردن آن هستند؟

  • ج19 - بايد در بين مردم استفاده نكنند.

   س20 - آيا تبليغ موادّ مخدّر براى ديگران و تعريف از آن جايز است و آيا افرادى بطور خودسرانه مى‏توانند با عنوان دارو براى ديگران تجويز كنند و موادّ را در اختيار آنان قرار دهند؟

  • ج20 - جايز نيست و عنوان دارو بايد از سوى متخصّص فنّ صورت گيرد.

   س21 - آيا ابتدا به مصرف ترياك و يا حشيش حرام است؟

  • ج21 - استعمال ترياك و حشيش ابتدأهم حرام است.

   س22 - آيا براى شخص معتاد به ترياك در صورتى كه امكان ترك براى او باشد (هرچند كار بسيار مشكلى باشد) ولى او ترك نكند مصرف اين مادّه حرام است يا خير؟

  • ج22 - براى شخص معتاد به ترياك لازم است كه سعى نمايد ترياك كشيدن را ترك نمايد و اگر اهمال كند موجب ضرر و زيان است و مصرف آن حرام است.

   س23 - آيا براى شخص معتاد به هروئين يامرفين در صورت مشكل بودن ترك براى او مصرف اين موادّ حرام است يا جايز؟

  • ج23 - واجب است كه ترك نمايد.

   س24 - آيا مطلق مصرف حشيش (مارى جوانا) به عمل آمده از شاهدانه كه عموماً موجب مفسده‏هاى متعدّدى مى‏گردد حرام است يا جايز

  • ج24 - حرام است و چون در بسيارى از موارد موجب زوال عقل مى‏گردد، حرمت آن بيشتر ظاهر مى‏گردد.

  اختلاط زن و مرد و گفتگو با يكديگر

   س1 - نشستن زنان در كنار مردان داخل تاكسى چه صورت دارد؟

  • ج1 - در صورتى كه ضرورت عرفى ايجاب كند و موجب فساد و تهييج شهوت نشود، اشكالى ندارد.

   س2 - انتخاب يا استمرار شغلى كه با ارتباط زن و مرد همراه است، چه حكمى دارد؟

  • ج2 - در غير مقام ضرورت جايز نيست.

   س3 - آيا مى‏توان در مدارس مختلط دختر و پسر شركت كرد؟

  • ج3 - اگر موجب تماس و رؤيت حرام نباشد، اشكالى ندارد ولى امكان عدم رؤيت و تماس مشكل بنظر مى‏رسد.

   س4 - زنانى كه در ادارات و غيره كار مى‏كنند و اغلب با نامحرم سر و كار دارند چه حكمى دارند؟

  • ج4 - كار كردن زنان اشكالى ندارد در صورتى كه مستلزم عمل حرام نباشد.

   س5 - گروههاى سرود متشكّل از دختران و پسران به شكل نامناسب در محافل عمومى به اجراى برنامه مى‏پردازند تشكيل و اجراى برنامه و شركت در چنين محافلى چه حكمى دارد؟

  • ج5 - همخوانى در صورتى كه موجب تهييج شهوت و مشتمل بر حرام نباشد، اشكال ندارد و امّا هر صورتى كه موجب خدشه‏دار شدن عفّت عمومى جامعه گردد، جايز نيست و بايد از شركت در چنين جلساتى اجتناب نمود.

   س6 - اخيراًمسابقاتى برگزار مى‏كنند كه شركت كنندگان دختران و پسران بطور مختلط و تماشاچيان هم زنان و مردان هستند كه بعضى حركات زننده موجب عادى شدن روابط و ريختن حجاب و حياى دختران مى‏شود نظر مبارك چيست؟

  • ج6 - هرگونه كارى كه موجب از بين رفتن حجب و حياى عمومى جامعه گردد جايز نيست.

   س7 - حدّ گفتگوى مجاز نامحرمان را بيان فرمائيد؟

  • ج7 - در موارد غير ضرورى بايد اجتناب گردد زيرا در بيشتر مواقع در مظانّ وقوع در حرام قرار مى‏گيرد ولى اگر ضرورتى باشد حرام نيست البته در مواردى كه ريبه و شبهه نباشد.

   س8 - گفتگوى دانشجويان دختر و پسر در مورد مسائل درسى و رفع اشكال آن چه صورت دارد؟

  • ج8 - فى حدّ نفسه حرام نيست ولى چون در مظانّ ريبه و شبهه مى‏باشد شايسته است كه اجتناب گردد مگر در مواقع ضرورت.

   س9 - گفتگوى تلفنى با نامحرم در چه مواردى جايز است؟

  • ج9 - اگر خوف در وقوع حرام نباشد اشكال ندارد.

   س10 - شركت در عروسيها و مجالسى كه محرم و نامحرم مختلطند چه صورت دارد و اجازه دادن والدين به فرزندانشان جهت شركت در اينگونه محافل چگونه است؟

  • ج10 - چون معمولامجالس مذكور مشتمل بر نظر حرام و ديگر مسائل محرّمه است شركت در اينگونه محافل جايز نيست و والدين بايد در رفت و آمد فرزندانشان به مجالسى كه موجب مى‏شود آنها به حرام كشيده شوند مواظبت نمايند و به آنها اجازه شركت در اينگونه محافل را ندهند.

  سبّ و لعن

   س1 - آيا حرمت سبّ و دشنام اختصاص به شيعه دارد يا مربوط به تمام انسانها است؟

  • ج1 - سبّ مؤمن حرام است، البتّه اگر بر دشنام غير مؤمن فتنه و فساد بار شود، آن هم حرام مى‏گردد.

   س2 - آيا لعن مؤمن ظالم جايز است يا خير؟

  • ج2 - در ظلمهايى كه جواز لعن در او ثابت باشد، اشكالى ندارد.

  استفاده از لباسهاى بيگانگان

   س1 - آرايش موى سر و دوختن لباس به مدل خارجيها چه حكمى دارد؟

  • ج1 - اگر موجب ترويج فرهنگ بيگانه گردد، جايز نيست و صرف اين كه مدلها در خارج طرّاحى مى‏شود، موجب حرمت نمى‏گردد.

   س2 - آيا استفاده از كراوات و پاپيون جايز است؟

  • ج2 - بر مؤمن است كه از پوشيدن كراوات و پاپيون كه جز البسه بيگانگان است اجتناب نمايد و در صورتى كه باعث ترويج فرهنگ بيگانه شود جايز نيست.

  شبيه شدن مسلمان به بيگانه از نظر ظاهرى و فرهنگى

   س1 - پوشيدن لباس زنانه توسط مردان و بالعكس در مجامع عمومى و نيز در موارد خاصّى مثل تعزيه و نمايش چه صورتى دارد؟

  • ج1 - در مواردى كه صدق تشبّه كند جايز نيست ولى در مواردى كه صدق تشبّه نمى‏كند مثلامردى دمپائى زن را براى چند لحظه استفاده مى‏كند اشكال ندارد.

   س2 - سگ بازى و آوردن آن به خانه‏ها و ماشينها و خيابانها كه نوعى تقليد از بيگانگان است چه صورت دارد؟

  • ج2 - حرام است.

   س3 - استفاده از كراوات در محافل و مجالس داخل كشور و خارج از كشور چه صورتى دارد؟

  • ج3 - چون از مظاهر فرهنگ غرب است حرام است.

   س4 - پوشيدن لباس و آرايش به نحوى كه شبيه يكى از گروههاى منحرف غير مسلمان باشد چه صورت دارد؟

  • ج4 - حرام است.

   س5 - پوشيدن لباس آستين كوتاه براى مردان چگونه است و آيا نسبت به افراد جوان و مسنّ تفاوتى دارد؟

  • ج5 - حرام نيست ولى شايسته است مردان از پيراهنهاى آستين بلند استفاده نمايند.

   س6 - پوشيدن زير پيراهن براى آقايان در انظار مردم چگونه است؟

  • ج6 - پوشيدن زير پيراهن براى مردان حرام نيست ولى شايسته است كه در انظار، اينگونه ظاهر نشوند.

   س7 - استفاده از ريش پروفسورى براى آقايان چگونه است؟

  • ج7 - اگر دو طرف صورت را بتراشند حرام است و اگر طورى با ماشين كوتاه مى‏كنند كه مثل تيغ نباشد اشكال ندارد.

   س8 - بلند گذاشتن موى سر براى آقايان به چه نحو است؟

  • ج8 - منع شرعى ندارد.

   س9 - استفاده از مدلهاى غربى براى جوانان ايرانى چگونه است آيا كسى كه موهاى خود را بطور غربيها در مى‏آورد مرتكب گناه مى‏شود يا خير؟

  • ج9 - هر چه كه از مظاهر غربى است و موجب وهن مسلمين مى‏شود حرام است.

  شبيه شدن مرد به زن و بالعكس

   س1 - بعضى از پسران بر صورت و ابروها بند مى‏اندازند مثل زنها چه حكمى دارند؟

  • ج1 - تشبّه مرد به صورت زنانه حرام است.

  استمناء

   س1 - استمناء از نظر شرعى چه حكمى دارد و دليل آن چيست؟

  • ج1 - استمناء از نظر شرعى از محرّمات مسلّمه است و به نظر ما از گناهان كبيره به شمار مى‏رود و از جمله فواحش است و نصّ صريح روايت امام صادق 7 است كه گناه بزرگ است.

   س2 - استمناء يا خودارضائى زنان از گناهان كبيره است يا صغيره؟

  • ج2 - استشهاء زن حرام است و بايد ترك نمايد و تكرار آن قطعا گناه كبيره مى‏باشد.

  اهانت و آزار و اذيّت مؤمن

   س1 - توهين نمودن به هر مجتهد جامع الشرايطى يا لعنت نمودن ايشان عالماو عمداً (نعوذباللّه) چه حكمى دارد و آيا موجب خروج از دين اسلام (كافر شدن) مى‏شود و حدّ اسلامى اين كار زشت چه مى‏باشد؟

  • ج1 - اهانت به مراجع دينى حرام است و اگر اهانت او موجب انكار دين و يا ضرورى دين شود و اين مسئله در نزد حاكم شرع ثابت شود امكان تحقّق ارتداد وجود دارد.

   س2 - كشيدن كاريكاتور اشخاصى در صورتى كه موجب اذيّت و آزار آنها شود چه صورت دارد و اگر آن افراد راضى به كشيدن كاريكاتور آنان باشند چگونه است؟

  • ج2 - اگر موجب آزار و نارضايتى باشد، حرام است و اگر رضايت داشته باشد، اشكال ندارد آن هم در صورتى كه هتك به مقام صنف خاصّى نباشد.

   س3 - لطيفه‏هاى رايج در كشور كه حالت تمسخر قشر، قوم يا مناطقى از مردم كشور را در بر مى‏گيرد چه حكمى دارد و شنيدن آن چه صورت دارد؟

  • ج3 - در صورتى كه موجب آزار و اذيّت اقوام مختلف باشد جايز نيست.

  متفرّقات افعال محرّمه

   س1 - اگر فردى كه چشمش، اثر در جانها و اشياء دارد، هر وقت اراده كند به ضرر يا نفع مى‏تواند اعمال كند در صورت اتلاف مال كسى، آيا ضامن است يا خير؟ و آيا عملش جايز است؟

  • ج1 - اگر اِعمال كند، فعل حرام انجام داده است ولى حكم به ضمان كردن مشكل است و لذا بهتر آن است كه از صاحب مال حلاليّت بطلبد.

   س2 - هيپنوتيزم و آموختن آن جايز است؟

  • ج2 - خالى از اشكال نيست.

   س3 - رفتن نزد فردى كه در آئينه نگاه مى‏كند و دزد را پيدا مى‏كند چگونه است و پول دادن براى چنين كارى، آيا اعانت بر اثم است؟

  • ج3 - از نظر اسلام خالى از اشكال نيست و ترويج اينگونه اعمال و معاونت بر آن مذموم است.

   س4 - آيا خريدن تاج گل براى مجالس ترحيم كه پس از مدّتى از بين مى‏رود، اسراف محسوب مى‏شود؟

  • ج4 - در بسيارى از موارد اسراف است و مؤمنين بايد از اينگونه كارهاى بيهوده پرهيز نمايند.

   س5 - حكم لطيفه‏هايى كه در آن از قوميّت خاصّى نام برده مى‏شود چيست؟

  • ج5 - اگر مشتمل بر محرّماتى از قبيل تهمت و غيبت نباشد، اشكال ندارد ولى شايسته است كه مؤمنين از اينگونه مطالب پرهيز كنند.

   س6 - حكم مسابقات اسب سوارى زنان چگونه است؟

  • ج6 - اسب سوارى و مسابقات در معابر و مجامع عمومى براى زنان جايز نيست.

   س7 - در مسابقات اسكى تشابه در لباس به حدّى است كه شناختن مرد و زن ناممكن است، حكم اينگونه مسابقات براى زنان چيست؟

  • ج7 - اينگونه مسابقات و اسكى بازى، براى زنان در مجامع عمومى جايز نيست.

   س8 - آيا پرداختن به خدمات فرهنگى به منظور جمع‏آورى ثروت، شهرت و جاه‏طلبى جايز است؟

  • ج8 - ارائه خدمات فرهنگى به منظور جمع‏آورى ثروت و شهرت و جاه‏طلبى عملى مذموم است و بهتر آن است كه انسان كارهاى فرهنگى را براى خدا انجام دهد.

   س9 - آيا خروج از رعايت انصاف و عدالت، در مباحث علمى كه منتشر مى‏گردد جايز است؟

  • ج9 - در تمامى كارها انسان نبايد از حدّ انصاف خارج شود مخصوصاً مسائل علمى كه از مسائل ماندنى و جاويدان است، و مسائل اخلاقى را بايد بيشتر مراعات كرد.

   س10 - براى تشخيص بچّه‏دار شدن از مرد منى خواسته مى‏شود تا آزمايش گردد و اين هم با استمناء امكان پذير است، حكم چيست؟

  • ج10 - استمناء حرام است و لذا اگر همسر او باشد بايد او طلب منى كند و در فرض مذكور ضرورتى نيست كه بتوان حكم به جواز استمناء كرد.

   س11 - شرط بندى در فوتبال و امثال آن سر پول چه حكمى دارد؟

  • ج11 - كلاشرط بندى در هر نوع بازى كه در آن جنبه برد و باخت باشد حرام است.

   س12 - گوش دادن به اخبار راديوهاى بيگانه و نقل اخبار آنها در جامعه چه صورت دارد؟

  • ج12 - اجتناب گردد، مگر كسانى كه از نظر سياسى و شغلى لازم باشد اينگونه خبرها را استماع كنند.

   س13 - شخصى به شغل قلم زنى مشغول است اگر تصوير انسان را قلم زنى كند آيا اين كار حرام است و اجرت آن چه حكمى دارد؟

  • ج13 - در صورتى كه تصاوير بصورت مجسمه باشد حرام است و اجرت در مقابل آن را هم مالك نمى‏شود.

   س14 - آيا شخصى كه ربا مى‏گیرد بر او حكم وضعى است يا تكليفى؟

  • ج14 - حكم وضعى دارد يعنى بايد پول اضافى را به صاحبش برساند يا رضايت او را تحصيل نمايد و از گناهان كبيره است.

   س15 - شخصى مدّتى دروغى به كسى مى‏گفت طريقه توبه از اين عمل زشت چگونه است و آيا بايد از وى حلاليّت طلبيد؟

  • ج15 - اگر موجب ضرر نشده توبه كند و كفايت مى‏كند ولى اگر موجب ضرر و زيان براى شخص مورد نظر شده بايد حلالیت هم بطلبد.

   س16 - آيا زوج مى‏تواند بعد از فوت زوجه‏اش با او مواقعه نمايد؟

  • ج16 - زنا نيست ولى اجتناب شود.

   س17 - كبوتر بازى چه صورت دارد؟

  • ج17 - كبوتر بازى كار پسنديده‏اى نيست و اگر موجب نگاه كردن به خانه همسايگان گردد حرام است.

   س18 - عروسى در روز عاشورا چه صورتى دارد؟

  • ج18 - انجام نگيرد.

ارسال سوالات شرعی

قبل از ارسال سوال توجه فرمایید :
 • ابتدا به بانک استفتائات مراجعه نموده و چنانچه پاسخ خود را بدست نیاوردید ، سوال خود را برای ما ارسال نمایید ، این بخش تنها پاسخ گوی مسائل شرعی و اعتقادی است ، در غیر این صورت به سوالات دیگر پاسخ داده نمی شود.
 • لطفا سوالات خود را بصورت اختصار ارسال نموده ، همچنین پست الکترونیکی خود را بصورت صحیح درج نمایید .